Profiadau

Gweno Lloyd Roberts

Dysgu byw hefo galar

Mae galar yn beth rhyfedd. Dwi’n meddwl bod rhaid i berson fynd drwyddo i wir fedru deall sut beth ydio.

Kayley Sydenham

Un Dydd ar y Tro

*Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio* Weithie dw i dal yn hard going arnaf fi fy hun, a dwi’m yn deg arnaf fi hun, ond dw i hefyd ‘di dysgu bod hi’n iawn ac yn bwysig i deimlo emosiynau

Non Parry

Wythnos Ymwybyddiaeth OCD

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth OCD, dyma Non Parry yn sôn am beth yw OCD, sut mae’n effeithio arni, a beth gallwn ni gyd wneud i helpu.

Di-enw

Blog: Teimlo yn Hunanladdol

Mis Medi: Mis Atal Hunanladdiad. Dwi ‘di pendroni gymaint dros beth i’w gynnwys yn y blog yma. Pendroni os ddylwn i ei ‘sgwennu o gwbl i ddweud y gwir.

Faith Jones

Salwch cronig: Beth nawr? 

Dwi’n credu bod pobl yn gweld Endometriosis fel mislif gwael ac yn rhywbeth mae menywod yn profi unwaith y mis, ond mae’r boen yn gyson.

Megan Haf Davies

Calorïau ar fwydlenni: polisi peryglus

Dyma strategaeth beryglus iawn, a gallaf ragweld fod hwn yn llwybr llithrig i’r rhai sydd yn dechrau ar eu taith gydag anawsterau bwyd a delwedd corff.

Iechyd Meddwl yn y Byd Amaeth

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Hywel Llŷr, Miriam Isaac

Sgwrs a chân gyda Miriam Isaac

Hywel Llŷr o meddwl.org yn holi Miriam Isaac, a pherfformiad gan Miriam, yn Eisteddfod 2022.

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Sgwrs am brofiadau iechyd meddwl

Trafodaeth am brofiadau iechyd meddwl gyda Hanna Hopwood yn cadeirio sgwrs gyda Llinos Dafydd, Hedydd Elias ac Owain Williams.

Melanie Owen

‘Dydych chi byth ar ben eich hunan’

Melanie Owen sy’n sôn am bwysigrwydd siarad am eich pryderon, yn enwedig yn y byd amaeth.

Cerys Pinkman

Pwysig profi ‘teimladau caled’ yn sgil galar : Newyddion S4C

Ysgrifennodd Cerys flog ar wefan Meddwl.org ym mis Gorffennaf gan rannu ei phrofiad, ac roedd siarad am ei theimladau yn agored yn hynod o bwysig iddi.