Profiadau

Glesni Williams

Hunanol

Ti mor hunanol. Dwyt ti’n meddwl am neb ond ti dy hun. Dwyt ti byth yna i dy ffrindiau.

Faith Jones

Meddyliau Brawychus

Byddwn i bendant yn dweud bod siarad â rhywun yn angenrheidiol – mae’n helpu wrth gymryd natur frawychus y meddyliau i ffwrdd ychydig pan mae rhywun yn ymwybodol!

Tara Bethan

Bywyd a’i Heriau: Tara Bethan ac Alun Saunders

Tara Bethan yn trafod bywyd, y meddwl, drag a lot mwy gyda’r dyn a adnabyddir fel Connie Orff.

Elin Aaron

Dwi Wedi Blino

Dwi wedi blino!  Dwi di cael digon!  Dwi wedi cadw yn bositif am dros flwyddyn ond ma’ hi’n anodd!  

Gweno Lloyd Roberts

Teimlo’n Euog

Deffro am 7, dim awydd codi. Gorwadd yn gwely, ddim isio symud. 8 o’r gloch, plant wedi deffro, dal ddim isio codi, aros yn gwely yn gwylio teledu.

Meg

Effaith bwlio

Dyma Meg, sy’n 25 oed o Fethesda, yn sôn am yr effaith mae blynyddoedd o gael ei bwlio wedi ei gael ar ei hiechyd meddwl.

Rhys Jones

Iselder, Adran 136 ac Ymgeisydd Senedd

Penderfynais sefyll yn yr etholiad eleni oherwydd nid yn unig fy mhrofiad yn y byd busnes, ond oherwydd fy mod yn un o’r bobl cafodd eu cadw gan yr heddlu o dan adran 136 o’r ddeddf iechyd meddwl.

Di-enw

Adferiad: Stori mewn 3 rhan

Mae yna dri rhan i’r stori: plentyndod, angau’r arddegau, a thyfu lan.

Di-enw

‘Mae hen greithiau wedi cael eu hagor ond dwi’n gwbo fy mod i ddim ar ben fy hun’

Ac y gwir ydi, mi fysa beth ddigwyddodd i Sarah Everard wedi gallu digwydd i unrhyw ferch, a dyna sy’ rili wedi hitio adra.

Di-enw

Mesur Fy Ngwerth

Bob un diwrnod, ‘da ni’n mewnoli’r feddylfryd bod rhaid i ni edrych ryw ffordd benodol er mwyn cyrraedd ryw lefel o fod yn ‘ddymunol’ a ‘deniadol’.

Glesni Williams

Gwacter a Methiant

Mae gwacter tu mewn i mi yn fy mhen ac yn fy nghalon. Mae’n treuddio i’m gwythiennau ac yn fy llorio am oriau, weithiau dyddiau.

Hannah Catrina Davies

Teimlo cywilydd am fy iechyd meddwl

Fi’n gweld e’n anodd siarad gydag unrhyw un am fel fi’n teimlo, beth sy’n mynd trwy feddwl fi, beth sy’n poeni fi, a sain gwybod pam.