Digwyddiadau

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Sgwrs am brofiadau iechyd meddwl

Trafodaeth am brofiadau iechyd meddwl gyda Hanna Hopwood yn cadeirio sgwrs gyda Llinos Dafydd, Hedydd Elias ac Owain Williams.

Miriam Isaac

Sgwrs a chân gyda Miriam Isaac

Hywel Llŷr o meddwl.org yn holi Miriam Isaac, a pherfformiad gan Miriam, yn Eisteddfod 2022.

Eisteddfod 2022

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. 

Goroesi gŵyl fawr

Er y gall gwyliau mawr, fel yr Eisteddfod, fod yn llawn hwyl, gallant hefyd fod yn anodd i rai am sawl rheswm. Dyma rai tips gan meddwl.org a Lysh ar sut i oroesi’r wythnos.

Tu ôl i’r Wên: iechyd meddwl a phobl ifanc

Rhagflas o bodlediad newydd fydd yn lansio yn yr Hydref yn trafod iechyd meddwl a’r hyn sy’n wynebu pobl ifanc.

Tara Bethan

Bywyd a’i Heriau: Tara Bethan ac Alun Saunders

Tara Bethan yn trafod bywyd, y meddwl, drag a lot mwy gyda’r dyn a adnabyddir fel Connie Orff.

Sgwrs: Meddwl am y Meddwl

Sgwrs banel a drefnwyd gan meddwl.org ac Atebol ar gyfer Eisteddfod AmGen 2020.

Sgwrs: Hel Meddyliau gyda Lleuwen Steffan

Ffion Dafis yn holi’r gantores Lleuwen Steffan am ei siwrne bersonol gyda iechyd meddwl.

Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr : Cyngor Llyfrau Cymru

Bydd panel o chwech arbenigwr yn trafod manteision llyfrau hunangymorth i gefnogi iechyd meddwl a lles.

Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

Darllen yn Well: Iechyd Meddwl

Fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.