Digwyddiadau

Taith gerdded ym Mro Morgannwg

Dydd Sadwrn, 9 Mawrth, Bro Morgannwg

Taith gerdded yn y Rhondda

Taith gerdded wedi ei harwain gan Leanne Wood ar ran meddwl.org yn y Rhondda, gyda chwmni Siôn Tomos Owen. 

Taith gerdded yn Rhosili

Dydd Sadwrn, 30 Medi, Rhosili Taith gerdded wedi ei harwain gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org yn Rhosili, gyda brecwast, cwmni, golygfeydd, a chyngor ymarferol.

Am dro gyda meddwl.org a Chris Tywydd

Dydd Sadwrn, 19 Awst, Caerfyrddin.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Dydd Llun 7 Awst | 2.30 pm | Cymdeithasau 2 Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Dydd Llun 29 Mai | 2pm | Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc

Taith Gerdded Chris ‘Tywydd’ Jones a meddwl.org

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, Bro Morgannwg. Digwyddiad gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org, gyda chwmni Non Parry.

Am dro a sgwrs – Aberystwyth

Cyfarfod yn y Bandstand am 2pm, dydd Sul 26 Mawrth.

Iechyd Meddwl yn y Byd Amaeth

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Hywel Llŷr, Miriam Isaac

Sgwrs a chân gyda Miriam Isaac

Hywel Llŷr o meddwl.org yn holi Miriam Isaac, a pherfformiad gan Miriam, yn Eisteddfod 2022.

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.