Hywel Llŷr

Hywel Llŷr, Miriam Isaac

Sgwrs a chân gyda Miriam Isaac

Hywel Llŷr o meddwl.org yn holi Miriam Isaac, a pherfformiad gan Miriam, yn Eisteddfod 2022.

Hywel Llŷr

Radio Aber

Roedd Hywel, aelod o’n tîm rheoli, ar @RadioAber heddiw yn sôn am ein gwaith. Diolch am y sgwrs!

Darpariaeth iechyd meddwl addas i genedlaethau’r dyfodol

Cyflwyniad meddwl.org yng nghynhadledd ‘Ni Bia’r Dewis’ yr Urdd. 

Hywel Llŷr

Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod hir

Mae’n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl wrth i ni ddechrau dychwelyd i’r gweithle.

Hywel Llŷr

Radio Ramadhan Cymru a meddwl.org

Bu Hywel Jenkins, aelod o’n tîm rheoli, yn siarad gyda Tayera Khan ar Radio Ramadhan Cymru am waith y wefan yn ddiweddar.

Hywel Llŷr

Dod dros gyfnodau o hunan niweidio

Dwi wedi bod trwy gyfnod hir pan oeddwn i’n ifancach pan oedd hunan-niweidio bron yn rhywbeth dyddiol.