Kayley Sydenham

Kayley Sydenham

Caethiwed

*Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio* Gwên ffug feunyddiol i osgoi’r cwestiynau; Ond dw i ffili, jest stopio – Oherwydd ma’r gaethiwed ‘ma yn obsesiwn.

Kayley Sydenham

Un Dydd ar y Tro

*Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio* Weithie dw i dal yn hard going arnaf fi fy hun, a dwi’m yn deg arnaf fi hun, ond dw i hefyd ‘di dysgu bod hi’n iawn ac yn bwysig i deimlo emosiynau

Kayley Sydenham

Rhyddhad

Casglaf law, fel petawn i’n gwmwl wrth i’m hemosiynau dywyllu fy meddwl, a phan ddaw popeth yn ormod, bob hyn a hyn, pan dw i’n teimlo’n drwm, gadawaf i’r dŵr ddisgyn.