Iaith

Iaith

Mae ymchwil a phrofiadau personol wedi dangos bod mynegi a thrafod materion fel iechyd meddwl yn brofiad llawer haws wrth allu gwneud hynny yn ein mamiaith.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Dydd Llun 29 Mai | 2pm | Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc

Alice Jewell

Pam fod darparu gwasanaethau lles yn Gymraeg yn bwysig?

Mae’n debygol fod rhwystr ieithyddol yn atal nifer o siaradwyr Cymraeg, yn enwedig siaradwyr iaith gyntaf, rhag manteisio yn llawn ar y gwasanaethau sydd ar gael i ni yma yng Nghymru.  

Darpariaeth iechyd meddwl addas i genedlaethau’r dyfodol

Cyflwyniad meddwl.org yng nghynhadledd ‘Ni Bia’r Dewis’ yr Urdd. 

Arddun Rhiannon, Golwg360, Manon Elin

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Arolwg gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ifanc : Mind Cymru

Mae Mind Cymru eisiau deall profiadau pobl ifanc o’r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg.

Comisiynydd y Gymraeg

Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn arwain ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y sector iechyd yng Nghymru.

Llyfrau ar bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl : Darllen yn Well

Mae The Reading Agency yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru er mwyn cyfieithu llyfrau sydd ar y rhestr i’r Gymraeg.

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.