Iaith

Iaith

Mae ymchwil a phrofiadau personol wedi dangos bod mynegi a thrafod materion fel iechyd meddwl yn brofiad llawer haws wrth allu gwneud hynny yn ein mamiaith.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Alice Jewell

Pam fod darparu gwasanaethau lles yn Gymraeg yn bwysig?

Mae’n debygol fod rhwystr ieithyddol yn atal nifer o siaradwyr Cymraeg, yn enwedig siaradwyr iaith gyntaf, rhag manteisio yn llawn ar y gwasanaethau sydd ar gael i ni yma yng Nghymru.  

Darpariaeth iechyd meddwl addas i genedlaethau’r dyfodol

Cyflwyniad meddwl.org yng nghynhadledd ‘Ni Bia’r Dewis’ yr Urdd. 

Lewis Owen, Manon Elin

Dylai gofal iechyd meddwl ‘ddim fod yn fater o lwc’ : BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael i …

Arddun Rhiannon, Golwg360, Manon Elin

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Arolwg gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ifanc : Mind Cymru

Mae Mind Cymru eisiau deall profiadau pobl ifanc o’r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg.

Comisiynydd y Gymraeg

Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn arwain ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y sector iechyd yng Nghymru.

Llyfrau ar bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl : Darllen yn Well

Mae The Reading Agency yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru er mwyn cyfieithu llyfrau sydd ar y rhestr i’r Gymraeg.

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Wyn Williams

Argyfwng #iechydmeddwl y Gymraeg

Wrth gwrs, y gwahaniaeth mawr rhwng – dwedwch chi – cancr ac iechyd meddwl, yw bod yna llawer yn fwy y gall dioddefwr iechyd meddwl ei wneud o ran ymateb iddo.