Cymorth

Gwybodaeth am driniaethau a gofal

Ailbrosesu a Dadsynhwyro drwy Symudiadau’r Llygaid (EMDR)

Techneg seicotherapi sy’n defnyddio mewnbwn synhwyraidd megis symudiadau’r llygaid i helpu pobl i wella ar ôl trawma.

Anifeiliaid

Gall anifeiliaid anwes ein helpu i deimlo’n well am ein hunain ac am fywyd.

Beth yw hunan-ofal?

Gall hunan-ofal helpu i gynnal a gwella ein lles yn gyffredinol.

Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Cwnsela i gyplau

Math o therapi sy’n ceisio gwella cyfathrebu a datrys problemau o fewn perthynas agos.

Dod oddi ar feddyginiaeth

Cyn dod oddi ar unrhyw feddyginiaeth, mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen er mwyn gwneud hynny’n ddiogel.

Dyfyniadau

Dyfyniadau positif Cymraeg.

Gwrthiselyddion

Defnyddir gwrthiselyddion (antidepressants) i drin iselder ac anhwylderau hwyliau eraill.

Gwrthseicotigau

Defnyddir gwrthseicotigau (antipsychotics) i drin anhwylderau iechyd meddwl sy’n cynnwys symptomau o seicosis

Meddyginiaeth

Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Sefydlogyddion hwyliau

Defnyddir sefydlogyddion hwyliau i helpu sefydlogi a rheoli eich hwyliau os cewch hwyliau cyfnewidiol eithafol.

Seicoaddysg

Nod seicoaddysg yw eich helpu i ddeall ac i ddysgu byw gyda chyflyrau iechyd meddwl.