Corfforol

Gall poen corfforol hirdymor effeithio ar ein hiechyd meddwl yn sylweddol.

Therapïau Cyflenwol ac Amgen

Mae therapïau cyflenwol ac amgen yn cymryd ymagwedd holistig i’ch iechyd corfforol a meddyliol.

Poen Corfforol

Gall poen corfforol hirdymor effeithio ar ein hiechyd meddwl yn sylweddol.

Faith Jones

Salwch cronig: Beth nawr? 

Dwi’n credu bod pobl yn gweld Endometriosis fel mislif gwael ac yn rhywbeth mae menywod yn profi unwaith y mis, ond mae’r boen yn gyson.

Mared Roberts

Ysgrifennu ‘Tami’

Mae’n bwysig cofio bod gan bawb iechyd meddwl, ac mae pawb yn brwydro yn erbyn rhywbeth, hyd yn oed os nad yw hynny’n amlwg ar yr olwg gynta’.

Sian Harries

Hel Meddyliau gyda Sian Harries

Bu criw meddwl.org yn holi’r sgriptwraig a pherfformwraig comedi Sian Harries am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl, endometriosis a therapi.

Helen Davies

Gwynebu’r byd gydag Alopecia

Mewn byd lle mae hunan-ddelwedd mor bwysig, mae’n gyflwr anodd ac heriol iawn.

Cyflyrau’r croen: angen mwy o gymorth iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae cyflyrau’r croen, sy’n cynnwys cyflyrau tebyg i ecsema, acne a dermatillomania, yn effeithio tua 13 miliwn o bobl yn y DU bob blwyddyn.

Rhŷn Williams

Rhwystrau fy anableddau

Mae pawb angen rhesymau i fodoli ac mae lleisiau pawb yn bwysig, peidiwch a dioddef mewn distawrwydd!

Tîm Codeword Pineapple

Gwneud yr anweledig yn weladwy : Codeword Pineapple

Mae gan bobl sydd ag anableddau anweledig yr un hawl i dderbyn addasiadau yn y gweithle â phobl ag anableddau gweladwy.

Huw Marshall

Gwella’r meddwl ynghyd â’r corff

Pan mae salwch yn eich taro yn annisgwyl, mae ambell beth yn dod i’r amlwg, pethau da chi erioed wedi hyd yn oed ystyried o’r blaen.

‘Angen cydnabod problemau iechyd meddwl pobl ddall’ : BBC Cymru Fyw

Mae ystadegau’n dangos bod pedwar o bob 10 person sydd â nam ar eu golwg yn dangos symptomau o iselder.

Elin Williams

Effaith nam golwg ar fy iechyd meddwl

Dwi methu cuddio’r ffaith bod tyfu i fyny hefo anabledd wedi bod yn sialens ac mae o’n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl mewn mwy na un ffordd.