Teimladau hunanladdol

Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rywun ffonio ar eich rhan.

Teimladau Hunanladdol

Suicidal Feelings

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd i wneud cynlluniau clir i ladd eich hun.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

CALM

Yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad.

Maytree

Cefnogaeth i bobl sy’n profi teimladau hunanladdol.

Papyrus Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth ynghylch atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Iwan Roberts

Awtistiaeth, iechyd meddwl, a hunanladdiad

Rhybudd cynnwys: Hunanladdiad Mae bywyd jyst yn anodd weithiau.

Llinos Dafydd

Ti o bwys

Hyd yn oed pan fyddi di’n teimlo’n fach, cofia – ti o bwys, mewn stori sy’n dal i ddigwydd.

‘Rhesymau Dros Aros yn Fyw’ – Matt Haig

Cyfieithiad Cymraeg o Reasons to Stay Alive. Llyfr teimladwy, doniol a llawen – mae Rhesymau Dros Aros yn Fyw yn fwy na chofiant. Mae’n llyfr am wneud y gorau o’ch amser ar y ddaear.

Di-enw

Blog: Teimlo yn Hunanladdol

Mis Medi: Mis Atal Hunanladdiad. Dwi ‘di pendroni gymaint dros beth i’w gynnwys yn y blog yma. Pendroni os ddylwn i ei ‘sgwennu o gwbl i ddweud y gwir.