DPJ

Iechyd Meddwl yn y Byd Amaeth

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Elusen iechyd meddwl i ffermwyr yn ehangu i’r gogledd : Golwg360

Sefydlwyd DPJ Foundation gan Emma Picton-Jones er cof am ei gŵr, Daniel, a fu farw trwy hunanladdiad.

Gwraig yn sefydlu elusen wedi hunanladdiad ei gŵr : Golwg360

Mae’r DPJ Foundation yn cynnig cymorth iechyd meddwl i ffermwyr yn ne orllewin Cymru.