Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Bywyd Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

myf.cymru Gwasanaeth Cymraeg

Adnodd iechyd meddwl a lles sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Student Space Gwasanaeth Cymraeg

Cymorth a gwybodaeth i fyfyrwyr yn y brifysgol.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Reagan McVeigh

Heb siarad a gofyn am help, mae’n anodd iawn i unrhyw beth wella

Os nad ydym ni’n gwneud ymdrech i siarad â’n gilydd, a bod yn agored ac onest am ein problemau, does dim ffordd i unrhyw beth wella.

Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

Kayley Sydenham

Un Dydd ar y Tro

*Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio* Weithie dw i dal yn hard going arnaf fi fy hun, a dwi’m yn deg arnaf fi hun, ond dw i hefyd ‘di dysgu bod hi’n iawn ac yn bwysig i deimlo emosiynau

Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Mae teimlo’n nerfus ac ansicr cyn casglu dy ganlyniadau yn naturiol. Dyma rai cynghorion gan @instagymraeg ar sut i ymdopi:

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Mae astudio ar lefel uwchraddedig yn heriol, a bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi straen neu’n teimlo’n bryderus ar ryw adeg yn ystod eu gradd uwchraddedig.

Cadi Gwen

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mi newidiodd petha’ erbyn diwedd fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol. Y straen, yr ansicrwydd am be’ oedd i ddilyn, y pwysau ro’n i’n ei deimlo o orfod gwybod yn union beth o’n i am ei wneud ar ôl graddio.