Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Bywyd Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

myf.cymru Gwasanaeth Cymraeg

Adnodd iechyd meddwl a lles sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Student Space Gwasanaeth Cymraeg

Cymorth a gwybodaeth i fyfyrwyr yn y brifysgol.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Kayley Sydenham

Un Dydd ar y Tro

*Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio* Weithie dw i dal yn hard going arnaf fi fy hun, a dwi’m yn deg arnaf fi hun, ond dw i hefyd ‘di dysgu bod hi’n iawn ac yn bwysig i deimlo emosiynau

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Mae astudio ar lefel uwchraddedig yn heriol, a bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi straen neu’n teimlo’n bryderus ar ryw adeg yn ystod eu gradd uwchraddedig.

Cadi Gwen

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mi newidiodd petha’ erbyn diwedd fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol. Y straen, yr ansicrwydd am be’ oedd i ddilyn, y pwysau ro’n i’n ei deimlo o orfod gwybod yn union beth o’n i am ei wneud ar ôl graddio.

Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein : Prifysgol Bangor

Mae prosiect newydd i wella cymorth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn chwilio am ddau intern i ymuno â’r tîm!

Di-enw

Effaith dechrau’r brifysgol ar bobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl: Fy Stori i

Wedi’r cyfan, o’n i nawr yn ‘oedolyn annibynnol a dydi oedolyn annibynnol ddim angen therapi’, dywedais i fy hunan.