Profiadau

Nia Owens

Adeg y Nadolig efo anhwylder bwyta

Ma hi’n bosib i wella digon fel eich bod chi’n gallu rheoli’r llais yn eich pen digon i joio’r Nadolig yn llawn.

Donna Thomas

Byw Gyda Cholled

Ry’n  i gyd yn dod ar draws colled rhywbryd yn ystod ein bywydau, yndyn ni?

Catrin

A fydda i byth ddim yn ofn…?

Newydd ddarllen blog gan Nia Owens ‘A fydda i byth yn ‘normal’?’ ac yn uniaethu gyda’r …

Nia Owens

A fydda i byth yn ‘normal’?

Rhybudd cynnwys: Mae’r blog hwn yn trafod anhwylder bwyta   Dwi byth wedi bod yn dawel am fy …

Chris Jones

’Tynna dy hun at ‘i gilydd!’

Tynna dy hun at ‘i gilydd. Paid â bod mor wirion. Ti mor anniolchgar. Gwena!

Helen Davies

Byw Gyda Alopecia

Mis Medi yw mis codi ymwybyddiaeth am Alopecia, cyflwr lle mae person yn colli gwallt.

Di-enw

Blog Mis Atal Hunanladdiad

Dros y misoedd diwethaf mae hunanladdiad wedi dod yn fwy personol i mi gan mod i wedi bod yn teimlo’n hunanladdol. Mae nhw wedi bod y misoedd gwaethaf dwi erioed wedi eu profi.

Marc Skone

Marc Skone

Y perfformiwr Marc Skone sy’n rhannu ei brofiad o iselder.

Di-enw

Anhwylder Bwyta

Ers i mi fod yn yr ysgol uwchradd dwi’n teimlo fy mod i wedi cael trafferth hefo fy mhwysau.

Tu ôl i’r Wên: iechyd meddwl a phobl ifanc

Rhagflas o bodlediad newydd fydd yn lansio yn yr Hydref yn trafod iechyd meddwl a’r hyn sy’n wynebu pobl ifanc.

Mared Roberts

Ysgrifennu ‘Tami’

Mae’n bwysig cofio bod gan bawb iechyd meddwl, ac mae pawb yn brwydro yn erbyn rhywbeth, hyd yn oed os nad yw hynny’n amlwg ar yr olwg gynta’.

Miriam Isaac

Nos a Bwrw Glaw

Dwi’n cael pyliau OK ond y rhan fwyaf o’r amser dwi just. Yn. Poeni. Ma’r lleisiau’n gas. Ac yn uchel.