Profiadau

Nia Owens

Pryder am yr Haf

Ers dechrau rhoi pwysau ‘mlaen ar ôl triniaeth anorecsia, o’n i wastad yn poeni am adeg yr Haf.

Di-enw

Ysgol, Lockdown, a Gorbryder

Ges i sawl breakdown yn yr ysgol ac adref, gan gynnwys sawl pwl o bryder yn toiledau’r merched yn ystod amser ysgol neu adref yn fy ystafell wely ar fy mhen fy hun.

Lisa Mai Griffiths

Beth Ydi Anxiety?

Dwi’n meddwl fod pawb wedi clywed y gair “anxiety” bellach, ella fwy byth ers …

Nia Owens

Adeg y Nadolig efo anhwylder bwyta

Ma hi’n bosib i wella digon fel eich bod chi’n gallu rheoli’r llais yn eich pen digon i joio’r Nadolig yn llawn.

Donna Thomas

Byw Gyda Cholled

Ry’n  i gyd yn dod ar draws colled rhywbryd yn ystod ein bywydau, yndyn ni?

Catrin

A fydda i byth ddim yn ofn…?

Newydd ddarllen blog gan Nia Owens ‘A fydda i byth yn ‘normal’?’ ac yn uniaethu gyda’r …

Nia Owens

A fydda i byth yn ‘normal’?

Rhybudd cynnwys: Mae’r blog hwn yn trafod anhwylder bwyta   Dwi byth wedi bod yn dawel am fy …

Chris Jones

’Tynna dy hun at ‘i gilydd!’

Tynna dy hun at ‘i gilydd. Paid â bod mor wirion. Ti mor anniolchgar. Gwena!

Helen Davies

Byw Gyda Alopecia

Mis Medi yw mis codi ymwybyddiaeth am Alopecia, cyflwr lle mae person yn colli gwallt.

Di-enw

Blog Mis Atal Hunanladdiad

Dros y misoedd diwethaf mae hunanladdiad wedi dod yn fwy personol i mi gan mod i wedi bod yn teimlo’n hunanladdol. Mae nhw wedi bod y misoedd gwaethaf dwi erioed wedi eu profi.

Marc Skone

Marc Skone

Y perfformiwr Marc Skone sy’n rhannu ei brofiad o iselder.

Di-enw

Anhwylder Bwyta

Ers i mi fod yn yr ysgol uwchradd dwi’n teimlo fy mod i wedi cael trafferth hefo fy mhwysau.