Profiadau

Vicky Glanville

Blog Vicky

‘Ma’ grŵp ohonyn ni’n ‘neud 10k Llanelli fel her ar gyfer pen-blwydd C.

Vicky Glanville

Cymorth i ferched awtistig Cymraeg – o’r diwedd!

“Dwi’n meddwl bo’ fi’n awtistig” neu “Ar ôl ystyried dy asesiad, gallwn gadarnhau dy fod yn cael diagnosis o awtistiaeth” – geiriau sy’n dod yn fwy cyfarwydd i fenywod (a dynion) dros y byd i gyd.

Sam Webb

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol

Wnaeth iechyd meddwl achosi rhai problemau yn ystod fy amser yn astudio yn y brifysgol, yn enwedig oherwydd y pandemig.

Iwan Roberts

Awtistiaeth, iechyd meddwl, a hunanladdiad

Rhybudd cynnwys: Hunanladdiad Mae bywyd jyst yn anodd weithiau.

Non Parry

Heddiw

Nes i gyflwyno’n hun i Meddwl am y tro cyntaf nôl yn mis Mawrth 2018.

Reagan McVeigh

Heb siarad a gofyn am help, mae’n anodd iawn i unrhyw beth wella

Os nad ydym ni’n gwneud ymdrech i siarad â’n gilydd, a bod yn agored ac onest am ein problemau, does dim ffordd i unrhyw beth wella.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff yng nghwmni Heulwen Davies, Rwth Baines, Judith Owen, Emma Walford, Iola Ynyr, a gair gan Meinir Edwards.

Iwan Roberts

Awtistiaeth a Iechyd Meddwl

Cyhyd ag y gallaf gofio, rydw i wedi teimlo yn wahanol, bod na ddau categori o bobl – fi, a pawb arall yn y byd.

Cat Jôb- Davies

Alcohol a Fi

“Pam ti ddim yn yfed?” Ma unrhyw un sy’n dewis peidio yfed alcohol tra’n mynd ‘out …

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc

Ceri Ashe

Bipolar Fi

Pan mae pethau’n dda rwy’n teimlo ar ben y byd, ond pan mae pethau’n ddrwg, mae bywyd yn gallu bod yn lle tywyll iawn.

Alice Jewell

Pam fod darparu gwasanaethau lles yn Gymraeg yn bwysig?

Mae’n debygol fod rhwystr ieithyddol yn atal nifer o siaradwyr Cymraeg, yn enwedig siaradwyr iaith gyntaf, rhag manteisio yn llawn ar y gwasanaethau sydd ar gael i ni yma yng Nghymru.