Iechyd Meddwl yn y Byd Amaeth

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael yng nghwmni Anna Jones (CFfI Cymru), Elen Williams (Sefydliad DPJ), Llinos Owen (Tir Dewi), Glyn Roberts (Undeb Amaethwyr Cymru), Aled Jones (NFU Cymru) a Geraint Lloyd. Cynhaliwyd y drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2022.