Cwnselwyr

Dyma restr o gwnselwyr cymwysiedig all gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Daw’r manylion isod o wefannau Counselling Directory, BACP, UKCP a BABCP. Os gwyddoch chi am gwnselwyr cymwysiedig Cymraeg eraill, cysylltwch â ni i’w hychwanegu at y rhestr. Mae’n bosib bod rhai cwnselwyr yn gweithio ar-lein ym mhob ardal – cysylltwch gyda’r cwnselydd am ragor o wybodaeth.

Ann Jones

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

Area43

Lleoliad: Ceredigion, Sir Benfro

Briony Mason

Lleoliad: Lloegr

Cai Tomos

Lleoliad: Powys

Carolyn Hinds

Lleoliad: Wrecsam

Cathrin Wildwood

Lleoliad: Caerfyrddin

Cathy Wood

Lleoliad: Dinbych

Chrissy Rolfe

Lleoliad: Gwynedd

Cynnal

Lleoliad: Cymru Gyfan

Damian George

Lleoliad: Caerfyrddin

Debbie Jones

Lleoliad: Yr Alban

Delyth Jutsum

Lleoliad: Castell Nedd Port Talbot

Dwynwen Myers

Lleoliad: Gwynedd

Elaine Owen

Lleoliad: Canolbarth

Elfryn Wyn Jones

Lleoliad: Dinbych

Emma Edwards-King

Lleoliad: Dinbych

Gareth Huw Jones

Lleoliad: Caerfyrddin

Gwion Jones

Lleoliad: Lloegr

James Mervyn Cross

Lleoliad: Conwy

Kathryn Murray

Lleoliad: Bangor

Kayley Roberts

Lleoliad: Gwynedd

Lilwen Selina Joynson

Lleoliad: Ceredigion, Sir Benfro

Lis Hughes Jones

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

Llinos Morris

Lleoliad: Gwynedd

Martin Gill

Lleoliad: Lloegr

Nerys Hoskins

Lleoliad: Abertawe

Nerys John

Lleoliad: Gwynedd

Nicola Dunkley

Lleoliad: Aberystwyth

Nona Wyn Ephraim

Lleoliad: Gwynedd

Olwen Elisabeth Jeffs

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

Paula Jane Howel

Lleoliad: Pontypridd

Rebecca Williams

Lleoliad: Bangor

Relate Bangor

Lleoliad: Gwynedd

Relate Llandudno

Lleoliad: Conwy, Llandudno

Rosie Bufton

Lleoliad: Abertawe

Ruth Tudor

Lleoliad: Mynwy

Sarah Boudreaux

Lleoliad: Abertawe

Sian Morgan

Lleoliad: Lloegr

Sioned Lewis

Lleoliad: Gwynedd

Steven Riley

Lleoliad: Conwy

Wynford Ellis Owen

Lleoliad: Cymru Gyfan