Cwnselwyr

Dyma restr o gwnselwyr cymwysiedig all gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Daw’r manylion isod o wefannau Counselling Directory, BACP, UKCP a BABCP. Os gwyddoch chi am gwnselwyr cymwysiedig Cymraeg eraill, cysylltwch â ni i’w hychwanegu at y rhestr. Mae’n bosib bod rhai cwnselwyr yn gweithio ar-lein ym mhob ardal – cysylltwch gyda’r cwnselydd am ragor o wybodaeth.

Ann Jones

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

Area43

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Ceredigion, Sir Benfro

Briony Mason

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Tu allan i Gymru

Cai Tomos

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Powys

Canolfan Abbey Road

Lleoliad: Cymru Gyfan

Carolyn Hinds

Lleoliad: Conwy

Cathrin Wildwood

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Gaerfyrddin

Cathy Wood

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Ddinbych

Cynnal

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Cymru Gyfan

Damian George

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Gaerfyrddin

Debbie Jones

Lleoliad: Tu allan i Gymru

Delyth Jutsum

Lleoliad: Castell-nedd Port Talbot

Dr C. Nerys Owen

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Tu allan i Gymru

Dwynwen Myers

Lleoliad: Gwynedd

Elaine Owen

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd, Powys

Elaine Thomas

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Elfryn Wyn Jones

Lleoliad: Sir Ddinbych

Elise Gwilym

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Emma Edwards-King

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Ddinbych

Enys Evans

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint

Gareth Huw Jones

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Gaerfyrddin

Gwenan Hughes

Lleoliad: Gwynedd

Gwion Jones

Lleoliad: Tu allan i Gymru

Huw Macrae Jones

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

James Mervyn Cross

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Conwy

Janet Chandler

Lleoliad: Wrecsam

Kathryn Murray

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Kayley Roberts

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Kim Rowlands

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Fôn

Lilwen Selina Joynson

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Ceredigion, Sir Benfro

Lis Hughes Jones

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

Llinos Morris

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Martin Gill

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Tu allan i Gymru

Matilda Tonkin Wells

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Cymru Gyfan

Melanie Tucker

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Caerdydd a’r Fro

Menna Jones

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Caerdydd a’r Fro

Nerys Hoskins

Lleoliad: Abertawe, Ar-lein / ffôn

Nerys John

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Nicola Branson

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Caerdydd a’r Fro

Nicola Dunkley

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Ceredigion

Nona Wyn Ephraim

Lleoliad: Gwynedd

Olwen Elisabeth Jeffs

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro

Paula Jane Howel

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Rhondda Cynon Taf

Rebecca Williams

Lleoliad: Gwynedd

Relate Bangor

Lleoliad: Gwynedd

Relate Llandudno

Lleoliad: Conwy

Rhian Davies

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Ceredigion

Rhian Lewis

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Rhys Yaxley

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Ddinbych, Wrecsam

Rosie Bufton

Lleoliad: Abertawe, Ar-lein / ffôn

Ruth Tudor

Lleoliad: Sir Fynwy

Sara Mai

Lleoliad: Sir Fôn

Sarah Boudreaux

Lleoliad: Abertawe, Ar-lein / ffôn

Sharon Fraser

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Castell-nedd Port Talbot

Siân Edwards

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Fôn

Sian Ells Williams

Lleoliad: Conwy

Sian Morgan

Lleoliad: Tu allan i Gymru

Sioned Lewis

Lleoliad: Gwynedd

Steven Riley

Lleoliad: Conwy

Swyn Angharad

Lleoliad: Gwynedd

Tess Suton

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Powys

Wendi Jones

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Gwynedd

Wynford Ellis Owen

Lleoliad: Cymru Gyfan