Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Mae Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) yn fath o anhwylder gorbryder sy’n achosi meddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Math o anhwylder gorbryder sy’n achosi meddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

OCD UK

Gwybodaeth a chymorth i rai sy’n byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Torri’n rhydd o OCD’

Canllaw ymarferol i’ch galluogi i wneud synnwyr o’ch symptomau a chynnig cynllun clir i’ch helpu i oresgyn eich OCD.

‘Paid â bod ofn’ – Non Parry

Hunangofiant y gantores dalentog Non Parry, a chyfrol sy’n mynd y tu ôl i fyd glamyrys y sîn bop gan drafod iechyd meddwl yn onest iawn.

Non Parry

Wythnos Ymwybyddiaeth OCD

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth OCD, dyma Non Parry yn sôn am beth yw OCD, sut mae’n effeithio arni, a beth gallwn ni gyd wneud i helpu.

Rhagflas: ‘Torri’n Rhydd o OCD’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Torri’n Rhydd o OCD a gyhoeddir gan y Lolfa.

Gwen Edwards

Bywyd efo Diabulimia

Gwen Edwards dwi, merch 22 mlwydd oed o Ynys Môn a dwi’n dioddef o’r cyflwr Diabulimia sef Bulimia drwy Diabetes.

OCD a’r Coronafeirws

Gall ymateb y rhai hynny ohonom sy’n orbryderus, yn enwedig os yw’n ymwneud â heintio, i argyfwng iechyd fod yn eithafol.