Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Mae Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) yn fath o anhwylder gorbryder sy’n achosi meddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Math o anhwylder gorbryder sy’n achosi meddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

OCD UK

Gwybodaeth a chymorth i rai sy’n byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

OCD Action

Cefnogi pobl sy’n byw gydag OCD.

No Panic

Cymorth i bobl sy’n profi gorbryder, pyliau o banig, ffobiâu ac OCD.

Anxiety Care UK

Cefnogaeth a gwybodaeth am fyw gydag anhwylderau gorbryder.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Platfform Gwasanaeth Cymraeg

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal Gwasanaeth Cymraeg

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.