Hormonau

Hormonau a’r Mislif

Bydd unrhyw un sy’n cael mislif yn gwybod y gall chwarae hafoc gyda’n hwyliau. Gall ein gadael yn teimlo’n ddagreuol, yn flin, yn isel ac yn bryderus.

Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Cyflwr sy’n medru achosi nifer o symptomau emosiynol a chorfforol cyn neu yn ystod eich mislif.

Faith Jones

Salwch cronig: Beth nawr? 

Dwi’n credu bod pobl yn gweld Endometriosis fel mislif gwael ac yn rhywbeth mae menywod yn profi unwaith y mis, ond mae’r boen yn gyson.

Lisa Jên

Hel Meddyliau efo Lisa Jên Brown

Bu criw meddwl.org yn holi’r actor a pherfformiwr Lisa Jên Brown am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl a PMDD.

Sian Harries

Hel Meddyliau gyda Sian Harries

Bu criw meddwl.org yn holi’r sgriptwraig a pherfformwraig comedi Sian Harries am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl, endometriosis a therapi.

Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Mae’n rhan naturiol o fywyd – ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn syml bob amser.

Y Bilsen ac Iselder : Hacio

Y Bilsen ac Iselder – a oes cysylltiad rhyngddyn nhw?