Hormonau

Hormonau a’r Mislif

Bydd unrhyw un sy’n cael mislif yn gwybod y gall chwarae hafoc gyda’n hwyliau. Gall ein gadael yn teimlo’n ddagreuol, yn flin, yn isel ac yn bryderus.

Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Cyflwr sy’n medru achosi nifer o symptomau emosiynol a chorfforol cyn neu yn ystod eich mislif.

‘Menopositif’

Llyfr llawn gwybodaeth a chynghorion i unrhyw un sy’n mynd drwy’r menopos.

‘Fi ydy fi’ – Sian Eirian Lewis

Llyfr gwybodaeth i ferched 8+ oed am dyfu i fyny.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff yng nghwmni Heulwen Davies, Rwth Baines, Judith Owen, Emma Walford, Iola Ynyr, a gair gan Meinir Edwards.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Dydd Llun 7 Awst | 2.30 pm | Cymdeithasau 2 Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff

Becci Smart

Hi yw Fi

Dyma fy mhrofiad personol o Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif. Anhwylder hwyliau misol a yrrir gan hormonau sy’n effeithio ar 1 o bob 20 o fenywod ac unigolion y nodwyd eu bod yn fenyw adeg eu geni.

Faith Jones

Salwch cronig: Beth nawr? 

Dwi’n credu bod pobl yn gweld Endometriosis fel mislif gwael ac yn rhywbeth mae menywod yn profi unwaith y mis, ond mae’r boen yn gyson.

Lisa Jên

Hel Meddyliau efo Lisa Jên Brown

Bu criw meddwl.org yn holi’r actor a pherfformiwr Lisa Jên Brown am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl a PMDD.

Sian Harries

Hel Meddyliau gyda Sian Harries

Bu criw meddwl.org yn holi’r sgriptwraig a pherfformwraig comedi Sian Harries am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl, endometriosis a therapi.

Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Mae’n rhan naturiol o fywyd – ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn syml bob amser.

Y Bilsen ac Iselder : Hacio

Y Bilsen ac Iselder – a oes cysylltiad rhyngddyn nhw?