cyfrannu

Mae gwefan meddwl.org yn cael ei redeg gan griw bach o wirfoddolwyr.

Os hoffech chi helpu gyda chostau rhedeg y wefan, mae croeso mawr i chi gyfrannu unrhyw swm.

  • Byddai £10 yn yn ein helpu gyda chostau talu am y parth.
  • Byddai £20 yn helpu tuag at gostau cynnal y wefan.
  • Byddai £50 yn ein galluogi i argraffu taflenni i’w dosbarthu mewn ysgolion, colegau a gweithleoedd.

Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad.


Sut gallaf wneud cyfraniad ar-lein?

Gallwch wneud cyfraniad unwaith yn unig neu gyfrannu yn fisol trwy glicio ar y botwm isod. Rydym yn defnyddio Paypal i brosesu taliadau ar-lein. Nid oes angen cyfrif Paypal i wneud cyfraniad unwaith yn unig, dewiswch ‘Donate with a card‘ ac ychwanegwch eich manylion. Os hoffech wneud cyfraniad misol bydd angen i chi greu cyfrif Paypal.


Sut gallaf gyfrannu trwy drosglwyddiad banc?

Gallwch gyfrannu trwy ddefnyddio eich gwasanaeth bancio ar-lein neu eich gwasanaeth bancio dros y ffôn. Dyma’r manylion fydd angen arnoch:

Enw’r Cyfrif: meddwl.org
Rhif y Cyfrif: 73504190
Cod Didoli: 20-18-17

Gallwch hefyd gychwyn Archeb Sefydlog (Standing Order) er mwyn cyfrannu swm yn fisol. Yr un manylion uchod fydd angen arnoch, ac mae modd i chi wneud hyn hefyd trwy ddefnyddio eich gwasanaeth bancio ar-lein neu eich gwasanaeth bancio dros y ffôn.

Os nad oes gennych wasanaeth bancio ar-lein neu fancio dros y ffôn, gallwch argraffu a llenwi’r ffurflen hon gyda manylion eich cyfrif banc, a’i ddychwelyd at eich cangen banc lleol.

Diolch o galon am eich cefnogaeth!

Mae rhestr o elusennau sy’n ymwneud â iechyd meddwl gallwch gyfarnnu iddynt ar gael yma.

Rhannu