cyfrannu

Mae gwefan meddwl.org yn cael ei redeg gan griw bach o wirfoddolwyr.

Os hoffech chi helpu gyda chostau rhedeg y wefan, mae croeso mawr i chi gyfrannu unrhyw swm trwy glicio ar y ddelwedd isod.

  • Byddai £10 yn yn ein helpu gyda chostau talu am y parth.
  • Byddai £20 yn helpu tuag at gostau cynnal y wefan.
  • Byddai £50 yn ein galluogi i argraffu taflenni i’w dosbarthu mewn ysgolion, colegau a gweithleoedd.
  • Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad.

.
Diolch o galon am eich cefnogaeth!

Mae rhestr o elusennau sy’n ymwneud â iechyd Meddwl gallwch gyfarnnu iddynt ar gael yma.

Rhannu