Newyddion

Yr holl newyddion diweddaraf am iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi ennill gwobr Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig yng ngwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru eleni!

Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru

Mae meddwl.org wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru yn y categori Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig!

Eisteddfod 2022

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. 

Hywel Llŷr

Radio Aber

Roedd Hywel, aelod o’n tîm rheoli, ar @RadioAber heddiw yn sôn am ein gwaith. Diolch am y sgwrs!

PODLEDIAD: Tu ôl i’r wên

Podlediad newydd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru i drafod eu profiadau personol o salwch meddwl a phrofiadau anodd eraill.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Non Parry

Llysgennad i meddwl.org

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Non Parry bellach yn llysgennad swyddogol i meddwl.org!

Lewis Owen, Manon Elin

Dylai gofal iechyd meddwl ‘ddim fod yn fater o lwc’ : BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael i …

Arddun Rhiannon, Golwg360, Manon Elin

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

Amser i Newid

Datganiad Amser i Newid Cymru yn dilyn cyhoeddiad cyllid yn Lloegr

Dyma ddatganiad gan Amser i Newid Cymru yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan raglen Time to Change Lloegr

Grŵp arbenigol newydd yn mynd i’r afael â thrawma yn ystod plentyndod

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) yn gorff arbenigol annibynnol newydd sydd â’r awdurdod a’r profiad i drafod effaith digwyddiadau trawmatig ar blant a sut i’w helpu.