Newyddion

Yr holl newyddion diweddaraf am iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Taith gerdded ym Mro Morgannwg

Dydd Sadwrn, 9 Mawrth, Bro Morgannwg

Llyfrau iechyd meddwl AM DDIM

Rydyn ni’n falch i gydweithio gyda’r Cyngor Llyfrau i rannu llyfrau AM DDIM* drwy gydol mis Mawrth gyda’r cod ‘Darllen yn Well’!

Pecyn lles newydd am ddim i blant

I nodi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024, rydym wedi cydweithio gyda Llifo’n Llawen i greu pecyn lles newydd am ddim i ddefnyddio gyda phlant.

Taith gerdded yn Rhosili

Dydd Sadwrn, 30 Medi, Rhosili Taith gerdded wedi ei harwain gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org yn Rhosili, gyda brecwast, cwmni, golygfeydd, a chyngor ymarferol.

Am dro gyda meddwl.org a Chris Tywydd

Dydd Sadwrn, 19 Awst, Caerfyrddin.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Dydd Llun 7 Awst | 2.30 pm | Cymdeithasau 2 Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Dydd Llun 29 Mai | 2pm | Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Taith Gerdded Chris ‘Tywydd’ Jones a meddwl.org

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, Bro Morgannwg. Digwyddiad gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org, gyda chwmni Non Parry.

Am dro a sgwrs – Aberystwyth

Cyfarfod yn y Bandstand am 2pm, dydd Sul 26 Mawrth.

Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi ennill gwobr Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig yng ngwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru eleni!

Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru

Mae meddwl.org wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru yn y categori Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig!

Eisteddfod 2022

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod Genedlaethol 2022.