Newyddion

Yr holl newyddion diweddaraf am iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Taith gerdded yn Rhosili

Dydd Sadwrn, 30 Medi, Rhosili Taith gerdded wedi ei harwain gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org yn Rhosili, gyda brecwast, cwmni, golygfeydd, a chyngor ymarferol.

Am dro gyda meddwl.org a Chris Tywydd

Dydd Sadwrn, 19 Awst, Caerfyrddin.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Dydd Llun 7 Awst | 2.30 pm | Cymdeithasau 2 Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Dydd Llun 29 Mai | 2pm | Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Taith Gerdded Chris ‘Tywydd’ Jones a meddwl.org

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, Bro Morgannwg. Digwyddiad gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org, gyda chwmni Non Parry.

Am dro a sgwrs – Aberystwyth

Cyfarfod yn y Bandstand am 2pm, dydd Sul 26 Mawrth.

Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi ennill gwobr Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig yng ngwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru eleni!

Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru

Mae meddwl.org wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru yn y categori Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig!

Eisteddfod 2022

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. 

Hywel Llŷr

Radio Aber

Roedd Hywel, aelod o’n tîm rheoli, ar @RadioAber heddiw yn sôn am ein gwaith. Diolch am y sgwrs!

PODLEDIAD: Tu ôl i’r wên

Podlediad newydd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru i drafod eu profiadau personol o salwch meddwl a phrofiadau anodd eraill.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.