Meddyliau Ymwthiol

Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Math o anhwylder gorbryder sy’n achosi meddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

‘Torri’n rhydd o OCD’

Canllaw ymarferol i’ch galluogi i wneud synnwyr o’ch symptomau a chynnig cynllun clir i’ch helpu i oresgyn eich OCD.

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Torri’n Rhydd o OCD: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Torri’n Rhydd o OCD a gyhoeddir gan y Lolfa.

OCD a’r Coronafeirws

Gall ymateb y rhai hynny ohonom sy’n orbryderus, yn enwedig os yw’n ymwneud â heintio, i argyfwng iechyd fod yn eithafol.

Mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

Gwybodaeth am fathau gwahanol o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol.

Luc Estevez

Pam fi?

Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).