Plant

Gall plant brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Support Line

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Young Minds

Cefnogaeth a gwybodaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Project 13 Gwasanaeth Cymraeg

Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.

Meic Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru

Childline Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

‘Twm y Llew’

Pecyn o 5 llyfr i blant sy’n hybu llythrennedd, lles a iechyd meddwl da, gan ddilyn y model Pum Ffordd at Les.

‘Angylion Pryder’

Nofel sensitif a hwyliog yn dangos merch yn delio â phroblemau iechyd meddwl.

‘Llyfr trist’

Pwy sy’n drist? Gall unrhyw un fod yn drist. Mae’n dod o unman ac yn dod o hyd i ti. Mae pethau trist ym mywydau pawb – falle fod gennyt ti rai y funud hon wrth i ti ddarllen hwn.

‘Petai’r byd i gyd yn…’

Llyfr lluniau annwyl am y cariad rhwng merch fach a’i thaid, ac am gadw’r cariad hwnnw’n fyw trwy atgofion

‘Pryder Glain’

Roedd Glain yn ferch hapus erioed, yn berffaith hapus . . . nes iddi, un diwrnod … ddarganfod Pryder.

‘Rhywbeth drwg ar waith’

Mae Rhywbeth Drwg ar Waith yn tywys plant 6 i 12 oed a’r oedolion sy’n poeni amdanynt trwy sgyrsiau anodd am ddigwyddiadau difrifol y byd