Plant

Gall plant brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Support Line

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Young Minds

Cefnogaeth a gwybodaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Project 13

Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.

Meic Cymru

Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru

Childline Cymru

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Anni Llŷn

Weithiau

Weithiau ti’n ofnus, a ti ddim yn siŵr pam. Weithiau ti ond isho aros efo mam.

Wcráin: 5 ffordd o siarad â phlant am wrthdaro

Wrth i elyniaeth yn yr Wcráin waethygu, gall plant weld a chlywed pethau am yr argyfwng yn y …

Gruffudd Owen

Weithiau

Cerdd gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen

Grŵp arbenigol newydd yn mynd i’r afael â thrawma yn ystod plentyndod

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) yn gorff arbenigol annibynnol newydd sydd â’r awdurdod a’r profiad i drafod effaith digwyddiadau trawmatig ar blant a sut i’w helpu.

Llifo'n Llawen

Meddwlgarwch a yoga i blant

Sesiwn yoga a meddwlgarch i blant a’u teuluoedd.

Llinos Dafydd

Mae gan bawb ofidiau

Addasiad Llinos Dafydd o lyfr Jon Burgerman.