Plant

Gall plant brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Support Line

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Young Minds

Cefnogaeth a gwybodaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Project 13 Gwasanaeth Cymraeg

Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.

Meic Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru

Childline Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

Kariad – Hud sy’n rhoi gwên yn eich calon

Tybed beth sy’n helpu chi deimlo’n well pan fyddwch chi’n teimlo’n drist?

Anni Llŷn

Weithiau

Weithiau ti’n ofnus, a ti ddim yn siŵr pam. Weithiau ti ond isho aros efo mam.

Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Mae teimlo’n nerfus ac ansicr cyn casglu dy ganlyniadau yn naturiol. Dyma rai cynghorion gan @instagymraeg ar sut i ymdopi:

Wcráin: 5 ffordd o siarad â phlant am wrthdaro

Wrth i elyniaeth yn yr Wcráin waethygu, gall plant weld a chlywed pethau am yr argyfwng yn y …

Gruffudd Owen

Weithiau

Cerdd gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen