MawrthMeddwl

Casgliad o sgyrsiau a sesiynau ymlaciol a llesol.

Elin Wyn Williams

Sgwrs a sesiwn ffitrwydd

Mae llawer mwy i ffitrwydd na dim ond cadw’n heini. Mae’n wych i’r meddwl, mae’n magu cryfder a hunan hyder a llawer mwy!

Brân Devey

Cerdded ac iechyd meddwl

Sgwrs gyda Brân Devey o Ramblers Cymru am sut mae cerdded ac awyr iach yn elwa ein iechyd meddwl a lles yn ystod tymor yr Hydref.

Prajnavaca

Sgwrs a Myfyrdod Bwdhaidd

Sgwrs gyda Prajnavaca (Paul Mason) o Ganolfan Fwdhaidd Caerdydd am bwysigrwydd myfyrdod yn y cyd destun Bwdhaidd, a chyfle inni gyd fwynhau myfyrdod ymlaciol gyda’n gilydd.

Heledd Owen

Ymlacio a chreu gyda Heledd Owen

Yr artist Heledd Owen sy’n arwain sesiwn ymlacio trwy gelf.

Erin Thomas

Cynnal iechyd meddwl iach gydag Erin

Cyngor ar sut gallwn ni gynnal iechyd meddwl iach yn ein bywyd bob dydd.

Lowri Evans

Myfyrdod a chyfnodoli gyda Lowri

Ymunwch â Lowri am 30 munud o gyfnodoli (journalling), gwaith anadl a myfyrdod ar gyfer hunan-ofal.

Matilda Tonkin Wells

Cyflwyniad i Therapi Dawns a Symud

Cyflwyniad ymarferol i Therapi Dawns a Symud gyda Matilda Tonkin Wells.

Anna Reich

Yoga wyneb gyda Anna Reich

Sesiwn yoga wyneb gyda’r hyfforddwraig Anna Reich.

Sonia Williams

Hyder mewn lliw gyda Sonia Williams

Sonia Williams o gwmni Hyder Mewn Lliw sy’n sôn am sut gallwn ni gyflwyno lliw i’n bywydau er mwyn magu hyder.

Rhodd Hughes

Ffitrwydd gyda Rhodd

Sesiwn hyfforddiant cylchol y corff gyda’r hyfforddwraig ffitrwydd Rhodd Hughes.

Gwenith Elias

Yoga gyda Gwenith

Sesiwn yoga i ymlacio gyda Gwenith Elias.

Siôn Jones

Myfyrio gyda Siôn Jones

Sesiwn fyfyrio arbennig gyda Siôn Jones sy’n ymwneud â sut y gallwn ddod o hyd i heddwch a sefydlogrwydd.