Amaeth

Iselder a hunanladdiad yw prif achosion marwolaethau mewn cymunedau ffermio ar ynysoedd Prydain yn ôl Amser i Newid Cymru.

Amaeth

Iselder a hunanladdiad yw prif achosion marwolaethau mewn cymunedau ffermio yn y DU.

Ymddiriedolaeth DPJ Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth a hyfforddiant i ffermwyr a’r rhai sy’n gweithio ym myd amaeth.

Tir Dewi Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i ffermwyr a’r rhai sy’n gweithio ym myd amaeth.

Nerth Dy Ben Gwasanaeth Cymraeg

Lle i drafod y nerth sy’ ganddon ni i oroesi, dygymod ac i gyflawni.

Iechyd Meddwl yn y Byd Amaeth

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Melanie Owen

‘Dydych chi byth ar ben eich hunan’

Melanie Owen sy’n sôn am bwysigrwydd siarad am eich pryderon, yn enwedig yn y byd amaeth.

Melanie Owen

Unigrwydd yng nghefn gwlad: fy mhrofiad i

Mae’n iawn i ffermwyr rhoi eu hunain yn gyntaf. Mae’n iawn i nhw ddweud “chi’n gwybod beth, dydw i ddim yn oce”.

Eisteddfod 2022

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. 

Pecyn gwybodaeth a chymorth iechyd meddwl CFfI Cymru

Pecyn gan CFfI Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth a chymorth i rai sy’n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl.

CFfI yn rhyddhau sengl i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol i godi arian i meddwl.org!

Elusen iechyd meddwl i ffermwyr yn ehangu i’r gogledd : Golwg360

Sefydlwyd DPJ Foundation gan Emma Picton-Jones er cof am ei gŵr, Daniel, a fu farw trwy hunanladdiad.

Ymgais ffermwyr ifanc i geisio chwalu stigma iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Cynhaliodd y mudiad ffermwyr ifanc ym Môn ac Eryri noson ar y cyd i drafod problemau iechyd meddwl yng nghefn gwlad.