Anhwylderau Bwyta

Anhwylder bwyta yw pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd sy’n ei achosi i newid ei ymddygiad a’i ddiet yn sylweddol.

Orthorecsia

Orthorexia

Mae Orthorecsia’n cael ei ddiffinio fel obsesiwn â bwyta’n iach.

Anhwylderau Bwyta

Eating Disorders

Pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Beat Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Fy mlwyddyn heb fwyta’

Dyma nofel onest a gobeithiol am effeithiau anhwylder bwyta ar bobl ifanc

‘Gwella fesul tamaid’

Rhaglen hunangymorth hanfodol, awdurdodol, seiliedig ar dystiolaeth sydd wedi cael ei defnyddio gan ddioddefwyr bwlimia ers dros 20 mlynedd.

‘Gyrru Drwy Storom’ – Alaw Griffiths (gol.)

Yn y gyfrol arloesol hon cawn hanes profiadau rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan salwch meddwl, trwy gyfrwng eu cerddi, eu llythyrau, eu dyddiaduron a’u hysgrifau.

Megan Haf Davies

Calorïau ar fwydlenni: polisi peryglus

Dyma strategaeth beryglus iawn, a gallaf ragweld fod hwn yn llwybr llithrig i’r rhai sydd yn dechrau ar eu taith gydag anawsterau bwyd a delwedd corff.

Nia Owens

Pryder am yr Haf

Ers dechrau rhoi pwysau ‘mlaen ar ôl triniaeth anorecsia, o’n i wastad yn poeni am adeg yr Haf.

Nia Owens

Adeg y Nadolig efo anhwylder bwyta

Ma hi’n bosib i wella digon fel eich bod chi’n gallu rheoli’r llais yn eich pen digon i joio’r Nadolig yn llawn.