Gorbryder

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o ofn a gofid. Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Gorbryder Iechyd

Health Anxiety

Pryderon difrifol am iechyd hyd yn oed pan nad oes rhywbeth o’i le.

Gorbryder Cymdeithasol

Social Anxiety

Ofn sefyllfaoedd cymdeithasol sy’n cynnwys cyfathrebu â phobl eraill. 

Pyliau o Banig

Panic Attacks

Llif o symptomau seicolegol a chorfforol dwys sy’n dechrau’n sydyn.

Perffeithiaeth

Perfectionism

Mae perffeithiaeth yn golygu’r duedd i osod safonau sydd mor uchel nad oes modd eu cyrraedd, neu eu bod yn cael eu cyrraedd drwy gryn drafferth.

Gorbryder

Anxiety

Emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Bywyd ACTif Gwasanaeth Cymraeg

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

Amser i Newid Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a wynebir gan bobl sydd efo problemau iechyd meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.