Llinos Dafydd

Llinos Dafydd

Ti o bwys

Hyd yn oed pan fyddi di’n teimlo’n fach, cofia – ti o bwys, mewn stori sy’n dal i ddigwydd.

Llinos Dafydd

Creithiau’r Co’

Cerdd gan Llinos Dafydd ar ddiwrnod ymwybyddiaeth PTSD

Sgwrs am brofiadau iechyd meddwl

Trafodaeth am brofiadau iechyd meddwl gyda Hanna Hopwood yn cadeirio sgwrs gyda Llinos Dafydd, Hedydd Elias ac Owain Williams.

Llinos Dafydd

Mae gan bawb ofidiau

Addasiad Llinos Dafydd o lyfr Jon Burgerman.

Llinos Dafydd

Loes yr Oesoedd

Cerdd yn dangos gwewyr meddwl unigolyn ar ôl cael ei threisio.