Grŵp Cefnogi ‘Dweud dy Feddwl’

Pwrpas y grŵp cefnogi hwn yw darparu gofod diogel i siarad am iechyd meddwl, rhoi a derbyn cefnogaeth a rhannu profiadau.

Does dim pwysau o gwbl i gyfrannu ond mae’n ofod diogel i sgwrsio’n onest ac i rannu profiadau. Mae’r grŵp hwn yn un caeedig – dim ond aelodau’r grŵp all weld negeseuon a rhestr aelodau’r grŵp.

Ymunwch ac ychwanegwch eraill! www.facebook.com/groups/meddwl/