meddwl.org

Lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Taith gerdded yn y Rhondda

Taith gerdded wedi ei harwain gan Leanne Wood ar ran meddwl.org yn y Rhondda, gyda chwmni Siôn Tomos Owen. 

Taith gerdded yn Rhosili

Dydd Sadwrn, 30 Medi, Rhosili Taith gerdded wedi ei harwain gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org yn Rhosili, gyda brecwast, cwmni, golygfeydd, a chyngor ymarferol.

Am dro gyda meddwl.org a Chris Tywydd

Dydd Sadwrn, 19 Awst, Caerfyrddin.

Taith Gerdded Chris ‘Tywydd’ Jones a meddwl.org

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, Bro Morgannwg. Digwyddiad gan Chris ‘Tywydd’ Jones ar ran meddwl.org, gyda chwmni Non Parry.

Am dro a sgwrs – Aberystwyth

Cyfarfod yn y Bandstand am 2pm, dydd Sul 26 Mawrth.

Caryl Parry Jones

Caryl Parry Jones : Heno

Diolch i Caryl am ei geiriau caredig! Mae elw gwerthiant y gyfrol hyfryd a olygwyd ganddi, ‘Gair o Galondid’ (Gwasg y Bwthyn, 2022), yn mynd i meddwl.org a gellir ei brynu o’ch siop lyfrau lleol neu yma.

‘Paid â bod ofn’ – Non Parry

Hunangofiant y gantores dalentog Non Parry, a chyfrol sy’n mynd y tu ôl i fyd glamyrys y sîn bop gan drafod iechyd meddwl yn onest iawn.

Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi ennill gwobr Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig yng ngwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru eleni!

Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru

Mae meddwl.org wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru yn y categori Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig!

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Sgwrs am brofiadau iechyd meddwl

Trafodaeth am brofiadau iechyd meddwl gyda Hanna Hopwood yn cadeirio sgwrs gyda Llinos Dafydd, Hedydd Elias ac Owain Williams.

Cerys Pinkman

Pwysig profi ‘teimladau caled’ yn sgil galar : Newyddion S4C

Ysgrifennodd Cerys flog ar wefan Meddwl.org ym mis Gorffennaf gan rannu ei phrofiad, ac roedd siarad am ei theimladau yn agored yn hynod o bwysig iddi.