Non Parry

Non Parry

Heddiw

Nes i gyflwyno’n hun i Meddwl am y tro cyntaf nôl yn mis Mawrth 2018.

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc

Non Parry

Wythnos Ymwybyddiaeth OCD

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth OCD, dyma Non Parry yn sôn am beth yw OCD, sut mae’n effeithio arni, a beth gallwn ni gyd wneud i helpu.

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Non Parry

Llysgennad i meddwl.org

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Non Parry bellach yn llysgennad swyddogol i meddwl.org!

Non Parry

Dyddiadur Non Parry

Dyddiadur Non Parry – 9 a 10 Ebrill 2020.

Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Non Parry

Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gydag elw yn mynd tuag at meddwl.org, diolch i Eden!

Gareth Glyn, Non Parry

Non Parry a Gareth Glyn yn trafod pyliau o banig : Heno

Non Parry a Gareth Glyn yn sôn am eu profiadau o byliau o banig.

Non Parry

Cyfweliad Non Parry ar Newyddion 9

Non Parry yn rhannu ei phrofiadau o iselder a gorbryder.