Dolenni cymorth

Dolenni a rhifau ffôn.

Aching Arms

Mae Aching Arms yn eich helpu a’ch cefnogi pan fyddwch wedi profi’r torcalon o golli’ch babi yn ystod beichiogrwydd, adeg ei eni, neu’n fuan wedi hynny. Cliciwch ar y logo ‘sgwrsio’ isod i ddarllen gwybodaeth am yr elusen yn Gymraeg.

Amser i Newid Cymru

Ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a wynebir gan bobl sydd efo problemau iechyd meddwl.

Anxiety Care UK

Cefnogaeth a gwybodaeth am fyw gydag anhwylderau gorbryder.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Ap Cwtsh

Ap ymwybyddiaeth ofalgar yn Gymraeg.

Area 43

Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 25 yng Ngheredigion a …

Barod

Cymorth ac arweiniad i rai sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau, neu gan arferion rhywun arall.

BDD Foundation

Cefnogaeth i rai sy’n byw gydag Anhwylder Dysmorffia’r Corff, ac yn codi ymwybyddiaeth …

Beat

Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.

Bipolar UK

Cefnogaeth i bobl sydd wedi ei heffeithio gan Anhwylder Deubegwn.

Black Minds Matter

Yn cysylltu unigolion Du a’u teuluoedd gyda chymorth iechyd meddwl proffesiynol am ddim yn y …

Blurt

Cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan iselder