Creadigol

Barddoniaeth, ysgrifau, gwaith celf a cherddoriaeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Iola Ynyr

Rhagflas: ‘Camu’ – Iola Ynyr

Daw’r darn isod o ‘Camu’ – cyfres o ysgrifau hunangofiannol newydd gan Iola Ynyr.

Katie Dunwoody

Heddwch Meddwl

Wythnos iechyd meddwl, Ar draws y byd. Dathlu gobaith yn y tywyllwch, Diwrnodau i uno ar y cyd.

Katie Dunwoody

Y Flwyddyn Olaf

Gan gyrraedd y cyfnod yma, Yr arholiadau yn agosáu, Dim ots y canlyniadau, Mae bywyd dal i barhau.

Elin Angharad Davies

Mae’n iawn

Mae’n iawn dweud “na” am ‘leni, a nofio’n groes i’r lli. Wrth fod yn glên â thi dy hun, gwna’r hyn sy’n ‘iawn’ i ti.

Katie Dunwoody

Golau ar y Gorwel

Blwyddyn yn ôl roedd bywyd yn parhau, tra o’n i dal i grio. Neb wir yn sylwi, faint o’n i’n trio.

Llinos Dafydd

Ti o bwys

Hyd yn oed pan fyddi di’n teimlo’n fach, cofia – ti o bwys, mewn stori sy’n dal i ddigwydd.

Morwen Brosschot

Dyddiau

Os daw heddiw â gwynt ac eirlaw, dal dy galon dan dy ddwylaw. Waeth ti befo am y tywydd, Mae yfory’n ddiwrnod newydd.

Morwen Brosschot

Bore

Pan ddaw bore llawn amheuon, I dy fygwth o’r cysgodion, Paid â choelio dy feddyliau, Maen nhw’n pasio, fel cymylau.

Llinos Dafydd

Creithiau’r Co’

Cerdd gan Llinos Dafydd ar ddiwrnod ymwybyddiaeth PTSD

Becci Smart

Hi yw Fi

Dyma fy mhrofiad personol o Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif. Anhwylder hwyliau misol a yrrir gan hormonau sy’n effeithio ar 1 o bob 20 o fenywod ac unigolion y nodwyd eu bod yn fenyw adeg eu geni.

Llŷr Gwyn Lewis

Ymweliad

Rownd rhyw gornel na welaf, cyn hir, bydd o yno’r cnaf, yr hen gi dig, ffyrnig, du, a’r hen wg, yn sgyrnygu.

Elin Maher, Megan Devine

Colled

Mae colledion sy’n aildrefnu’n byd. Marwolaethau sy’n newid y ffordd y gwelwn bopeth. Galar sy’n rhwygo popeth cyfarwydd i lawr. Poen sy’n ein cludo i fydysawd hollol wahanol. A hyn, wrth fod byd pawb arall wedi newid dim mewn gwirionedd.