Creadigol

Barddoniaeth, ysgrifau, gwaith celf a cherddoriaeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Iestyn Gwyn Jones

‘Tu ôl i’r Wên’ – Iestyn Gwyn Jones

Cân gan Iestyn Gwyn Jones i gyd-fynd â’n podlediad newydd, ‘Tu ôl i’r wên’.

John Greenleaf Whittier ac Elin Angharad Davies

‘Dal dy dir’

Cerdd gan John Greenleaf Whittier a gyfieithwyd gan Elin Angharad Davies

Gruffudd Owen

‘Weithiau’ – Gruffudd Owen

Cerdd gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen

Iestyn Gwyn Jones

‘Heno’ – Iestyn Gwyn Jones

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

Sara Louise Wheeler

‘Pan aethoch chi i Fenaulim’ – Sara Louise Wheeler

Cerdd gan Sara Louise Wheeler

Caryl Crampton

‘A Jest Fel Yna’ – Caryl Crampton

Cerdd gan Caryl Crampton

Llio Maddocks

‘Creithiau’ – Llio Maddocks

Cerdd gan Llio Maddocks

Cerys Knighton

‘Crëyr, Blodion Afal, Firions’

Gwaith celf gan Cerys Knighton i gyd-fynd â’i blog, ‘Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn’

Laura Ding-Edwards a Glesni Williams

‘Os ydi’r mynydd yn rhy fawr heddiw…’

Cerdd gan Laura Ding-Edwards a gyfieithwyd gan Glesni Williams

Talulah Thomas

‘Dwi mor depresed heddiw…’ – Talulah Thomas

Cerdd yn sôn am sut mae iechyd meddwl yn aml yn cael ei phoblogeiddio a’i glamoreiddio. 

Megan Haf

‘Deallaf am y clytwaith o feddyliau sy’n dy ben’

Cerdd gan Megan Haf i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020.

Sara Louise Wheeler

‘Fy Nhrichotillomania’ – Sara Louise Wheeler

Cerdd gan Sara Louise Wheeler i gyd-fynd â’i blog am Trichotillomania