Creadigol

Barddoniaeth, ysgrifau, gwaith celf a cherddoriaeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Elin Angharad Davies

Blwyddyn newydd well

Fe gofiwn am anwyliaid cu A gollwyd ‘leni’n greulon Trysorwn yr atgofion lu A’u cadw’n nwfn ein calon.

Elin Angharad Davies

Dolig

Does dim angen bod yn ferthyr. Gwisgo gwên, cael hwyl a sbri. Bydda’n glên a thi dy hunan. Gwna yr hyn sy’n iawn i ti.

Elin Angharad Davies

Un

Un anrheg yn llai dan y goeden. Un gadair yn llai wrth y bwrdd. Un cerdyn yn llai i’w ‘sgrifennu. Un annwyl yn llai yn y cwrdd.

Eifion Wynne

Y Meddyg

Pan fo’r ffliw yn ein llethu gall meddygon ei drechu.

Iestyn Gwyn Jones

‘Tu ôl i’r Wên’

Cân gan Iestyn Gwyn Jones i gyd-fynd â’n podlediad newydd, ‘Tu ôl i’r wên’.

John Greenleaf Whittier ac Elin Angharad Davies

Dal dy dir

Cerdd gan John Greenleaf Whittier a gyfieithwyd gan Elin Angharad Davies

Gruffudd Owen

Weithiau

Cerdd gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen

Iestyn Gwyn Jones

Heno

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

Sara Louise Wheeler

Pan aethoch chi i Fenaulim

Cerdd gan Sara Louise Wheeler

Caryl Crampton

A Jest Fel Yna

Cerdd gan Caryl Crampton

Llio Maddocks

Creithiau

Cerdd gan Llio Maddocks

Cerys Knighton

Crëyr, Blodion Afal, Firions

Gwaith celf gan Cerys Knighton i gyd-fynd â’i blog, ‘Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn’