hafan

Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.


Beth yw iechyd meddwl, gofynnwch? Darllenwch ragor am hynny yma.
Os oes angen cymorth ar frys arnoch cysylltwch gyda’r Samariaid: 0808 164 0123 (llinell Gymraeg. 7pm i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) neu 116 123 (llinell Saesneg. 24/7) Os yw’n argyfwng ffoniwch 999.

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Rhannu