Meddygyniaeth

Yn gyffredinol, ni all cyffuriau seiciatrig wella problem iechyd meddwl yn llwyr. Ond mewn rhai achosion, maent yn gallu helpu lleihau symptomau neu’ch helpu i ymdopi â nhw yn well. Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Dod oddi ar feddyginiaeth

Cyn dod oddi ar unrhyw feddyginiaeth, mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen er mwyn gwneud hynny’n ddiogel.

Gwrthiselyddion

Defnyddir gwrthiselyddion (antidepressants) i drin iselder ac anhwylderau hwyliau eraill.

Gwrthseicotigau

Defnyddir gwrthseicotigau (antipsychotics) i drin anhwylderau iechyd meddwl sy’n cynnwys symptomau o seicosis

Meddyginiaeth

Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Sefydlogyddion hwyliau

Defnyddir sefydlogyddion hwyliau i helpu sefydlogi a rheoli eich hwyliau os cewch hwyliau cyfnewidiol eithafol.

Sgil-effeithiau

Yn ogystal â manteision posibl, mae gan bob cyffur seiciatrig y potensial i achosi sgil-effeithiau annymunol.

Tabledi cysgu a thawelyddion

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.