Alffa

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Alffa, Siôn Land

Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org!

Alffa

Babi Mam

“Y tueddiad mewn caneuon fel hyn ac am y pwnc penodol ydi i drafod sut bod dyn ddim yn fod i grio”