Barddoniaeth

Cerddi yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Katie Dunwoody

Y Flwyddyn Olaf

Gan gyrraedd y cyfnod yma, Yr arholiadau yn agosáu, Dim ots y canlyniadau, Mae bywyd dal i barhau.

Elin Angharad Davies

Mae’n iawn

Mae’n iawn dweud “na” am ‘leni, a nofio’n groes i’r lli. Wrth fod yn glên â thi dy hun, gwna’r hyn sy’n ‘iawn’ i ti.

Katie Dunwoody

Golau ar y Gorwel

Blwyddyn yn ôl roedd bywyd yn parhau, tra o’n i dal i grio. Neb wir yn sylwi, faint o’n i’n trio.

Llinos Dafydd

Ti o bwys

Hyd yn oed pan fyddi di’n teimlo’n fach, cofia – ti o bwys, mewn stori sy’n dal i ddigwydd.

Morwen Brosschot

Dyddiau

Os daw heddiw â gwynt ac eirlaw, dal dy galon dan dy ddwylaw. Waeth ti befo am y tywydd, Mae yfory’n ddiwrnod newydd.

Morwen Brosschot

Bore

Pan ddaw bore llawn amheuon, I dy fygwth o’r cysgodion, Paid â choelio dy feddyliau, Maen nhw’n pasio, fel cymylau.

Llinos Dafydd

Creithiau’r Co’

Cerdd gan Llinos Dafydd ar ddiwrnod ymwybyddiaeth PTSD

Llŷr Gwyn Lewis

Ymweliad

Rownd rhyw gornel na welaf, cyn hir, bydd o yno’r cnaf, yr hen gi dig, ffyrnig, du, a’r hen wg, yn sgyrnygu.

Elin Maher, Megan Devine

Colled

Mae colledion sy’n aildrefnu’n byd. Marwolaethau sy’n newid y ffordd y gwelwn bopeth. Galar sy’n rhwygo popeth cyfarwydd i lawr. Poen sy’n ein cludo i fydysawd hollol wahanol. A hyn, wrth fod byd pawb arall wedi newid dim mewn gwirionedd.

Katie Dunwoody

Meddiannu fy Meddwl

Dwi ond yn gofyn I fod yn iawn. Am ddiwrnod heb boeni, A lle di’r ymennydd ddim yn llawn.

Elen Reader

Sathrwn ar Stigma

Gydag amser, amynedd ac ymwybyddiaeth Daw Maddeuant – i raddau Dealltwriaeth – bron iawn Derbyn – hyd braich.

Katie Dunwoody

Gobaith

Dim digon o “likes” Dim digon o sylwadau, Pryd ‘di’r amser i agor ein llygadau?