Hedydd Elias

Sgwrs am brofiadau iechyd meddwl

Trafodaeth am brofiadau iechyd meddwl gyda Hanna Hopwood yn cadeirio sgwrs gyda Llinos Dafydd, Hedydd Elias ac Owain Williams.

Hedydd Elias

Galwadau am iechyd meddwl yn ‘atal gwaith yr heddlu’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod rhai o heddluoedd Cymru yn methu atal troseddau oherwydd nifer cynyddol o alwadau’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Hedydd Elias

Dim cywilydd

Mae’n rhaid i fi atgoffa fy hunan, hyd heddiw, does dim cywilydd i ddioddef o salwch meddwl. Does dim cywilydd mewn gofyn am gymorth.

Hedydd Elias

Diffygion difrifol gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg

Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg yn ôl ymgyrchwyr.

Hedydd Elias

Lansiad meddwl.org : Hedydd Elias

Hedydd Elias yn rhannu ei phrofiadau, gan esbonio pa mor anodd yw cael triniaeth a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.