Iselder

Mae iselder yn hwyliau isel sy’n para am amser hir, ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Iselder

Depression

Hwyliau isel sy’n para am amser hir ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Heads Above the Waves

Codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc ac yn hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol a chreadigol o ymdopi â’r dyddiau anodd. 

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

CALM

Yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad.

Blurt

Cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan iselder

Platfform

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Bywyd ACTif

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

Amser i Newid Cymru

Ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a wynebir gan bobl sydd efo problemau iechyd meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Psychology Tools

Adnoddau hunan-gymorth.