Iselder

Mae iselder yn hwyliau isel sy’n para am amser hir, ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Iselder

Depression

Hwyliau isel sy’n para am amser hir ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Heads Above the Waves

Codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc ac yn hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol a chreadigol o ymdopi â’r dyddiau anodd. 

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

CALM

Yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Bywyd ACTif Gwasanaeth Cymraeg

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

Amser i Newid Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a wynebir gan bobl sydd efo problemau iechyd meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Llinos Dafydd

Ti o bwys

Hyd yn oed pan fyddi di’n teimlo’n fach, cofia – ti o bwys, mewn stori sy’n dal i ddigwydd.

Iechyd meddwl a’r menopôs

Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff yng nghwmni Heulwen Davies, Rwth Baines, Judith Owen, Emma Walford, Iola Ynyr, a gair gan Meinir Edwards.