Hunan-ofal

Mae technegau hunan-ofal yn newidiadau cyffredinol i’n ffordd o fyw a allai helpu ymdrin â symptomau o nifer o broblemau iechyd meddwl, yn ogystal â helpu cynnal a gwella ein lles yn gyffredinol.

Anifeiliaid

Gall anifeiliaid anwes ein helpu i deimlo’n well am ein hunain ac am fywyd.

Beth yw hunan-ofal?

Gall hunan-ofal helpu i gynnal a gwella ein lles yn gyffredinol.

Dyfyniadau

Dyfyniadau positif Cymraeg.

Ymarfer Corff

Mae gan weithgaredd corfforol botensial mawr i wella ein lles

Ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) yw’r dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud hon.

Yoga

Gall pawb ymarfer yoga waeth beth yw eu hoedran, rhyw neu allu.