Gweno Lloyd Roberts

Gweno Lloyd Roberts

Dysgu byw hefo galar

Mae galar yn beth rhyfedd. Dwi’n meddwl bod rhaid i berson fynd drwyddo i wir fedru deall sut beth ydio.

Gweno Lloyd Roberts

Teimlo’n Euog

Deffro am 7, dim awydd codi. Gorwadd yn gwely, ddim isio symud. 8 o’r gloch, plant wedi deffro, dal ddim isio codi, aros yn gwely yn gwylio teledu.