Cysylltu

Caiff y wefan ei rhedeg gan nifer fechan o wirfoddolwyr. Gobeithiwn yn fawr y bydd y wefan yn ddefnyddiol i chi, ond ni fydd modd i ni ymateb i unrhyw negeseuon yn gofyn am gymorth.


CYSYLLTU AR RAN Y WASG: Cliciwch yma os ydych chi’n cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl.


Anfonwch e-bost at post@meddwl.org

Gallwch hefyd danysgrifio i’n cylchlythyr neu gyfrannu’n ariannol.

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook, Instagram a TikTok


Gallwch chi helpu drwy:

1. gyfrannu darn i’r adran Profiadau.
2. gynnig awgrymiadau ar sut i ddatblygu’r wefan neu rannu syniadau
3. gyfieithu gwybodaeth am iechyd meddwl i’r Gymraeg

Ebostiwch post@meddwl.org i gynnig helpu.


Nodwch

Mae unrhyw gynnwys sy’n cael ei rannu ar y wefan hon at ddibenion cefnogaeth yn unig.

Mae dolenni at fudiadau ac elusennau gall gynnig cymorth ar gael yma ac mae rhestr o gwnselwyr sy’n siarad Cymraeg ar gael yma.