Pyliau o Banig

Mae pwl o banig yn llif o symptomau seicolegol a chorfforol dwys sy’n dechrau’n sydyn.

Non Parry a Gareth Glyn yn trafod pyliau o banig : Heno

Non Parry a Gareth Glyn yn sôn am eu profiadau o byliau o banig.

Manon Elin

Mewn breuddwyd: Sut beth yw byw gyda Dadwireddu?

Mae byw gyda dadwireddu a gorbryder yn gwneud y pethau symlaf yn anodd.

Non Parry

Cyfweliad Non Parry ar Newyddion 9

Non Parry yn rhannu ei phrofiadau o iselder a gorbryder.

Non Parry

PWNC ANGHYFFORDDUS? Gorbryder vs y Ddannodd

Mae lefel fy ngorbryder i’n amrywio o ddydd i ddydd. Ac mae’r pethe symla yn gallu bod yn trigger, felly dwi’n gwybod i osgoi y triggers.

Non Parry

PAID A BOD OFN…

So dwi wedi bod yn bangio mlaen yn canu ‘paid a bod ofn dweud be sy’n dy feddwl’ ers 1996 ac rŵan dwi’n meddwl bod hi’n amser am ychydig o practice what you preach.

Hannah Catrina Davies

Dianc meddwl fy hun

Ma’ anxiety, depression, panic attacks ag ati ddim yn beth neis i fyw gyda, ond dyw e ddim yn diffinio ti fel person.

Y seren rygbi Dafydd James yn cael pyliau o banig : BBC

Dywedodd y cyn-chwaraewr rygbi i Gymru a’r Llewod, Dafydd James, iddo ddechrau dioddef o orbryder a phyliau o banig wedi iddo ymddeol o chwarae rygbi.

Helpu rhywun sydd mewn argyfwng iechyd meddwl

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Emily Morrissey

Y cydberthynas rhwng salwch meddwl a chorfforol – fy mrwydr â Ménière’s Disease

Mae byw ag anhwylder cronig, corfforol yn bendant yn cael effaith ar eich iechyd meddwl.

Di-enw

Dychwelyd i’r Gwaith

Y peth mwyaf dwi wedi ei ddysgu am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch meddwl yw nad oes ‘ar ôl’ wirioneddol yn bodoli.

Pwl o banig – Sut alla i helpu?

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun annwyl i chi yn cael pwl o banig – yn enwedig os yw’n digwydd heb rybudd.

Caiff pyliau o banig effaith fawr arnoch – David Melding AC : BBC

Mae David Melding AC wedi siarad am ei brofiadau o byliau o banig ofnadwy, gan ddweud eu bod yn cael “effaith fawr ar eich hyder”.