Dadwireddu

Dadwireddu ydy teimlo nad ydych chi a/neu eich amgylchedd yn real.

Anhwylder Dadbersonoli a Dadwireddu

Depersonalisation and Derealisation Disorder

Teimlo eich bod yn gwylio eich hun o du allan i’ch corff neu yn teimlo nad yw pethau o’ch cwmpas yn real.

Anhwylderau Datgysylltiol

Dissociative disorders

Mae datgysylltu yn un ffordd mae’r meddwl yn ymdopi â gormod o straen.

Unreal

Yn cefnogi’r rhai sy’n profi Dadbersonoli a Dadwireddu, ac yn codi ymwybyddiaeth …

No Panic

Cymorth i bobl sy’n profi gorbryder, pyliau o banig, ffobiâu ac OCD.

Anxiety Care UK

Cefnogaeth a gwybodaeth am fyw gydag anhwylderau gorbryder.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Manon Elin

Mewn breuddwyd: Sut beth yw byw gyda Dadwireddu?

Mae byw gyda dadwireddu a gorbryder yn gwneud y pethau symlaf yn anodd.

Manon Elin

Delio efo panig : CymruFyw

Dyma Manon Elin, un o sylfaenwyr Meddwl.org, yn rhannu ei phrofiad gyda Cymu Fyw.

Di-enw

PTSD a fi

Dwi’n meddwl mai’r pwynt y dechreuodd pethau wella o ddifrif oedd pan wnes i sylweddoli nad oeddwn i ar fai am gael fy nhreisio.

Manon Elin

Pwysigrwydd gofal iechyd meddwl yn Gymraeg

Wrth drafod iechyd meddwl, un o’r pethau pwysicaf yw’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol er mwyn mynegi teimladau, meddyliau ac emosiynau. Mae hyn yn cynnwys yr iaith a ddefnyddir.

Manon Elin

Gorbryder

Mae gorbryder yn aml yn cael ei gamgymryd am nerfusrwydd neu boeni gormod, ond mae’n gyflwr llawer mwy difrifol a chymhleth.