Teulu a Ffrindiau

Gofalwyr

Carers

Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu cefnogaeth a gofal, yn ddi-dâl, i rywun sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Teulu a Ffrindiau

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind neu aelod o’r teulu sy’n profi problemau iechyd meddwl.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Hearing Voices Network Cymru

Gwybodaeth a chefnogaeth i’r rhai sy’n clywed lleisiau ac i’r rhai sy’n eu cefnogi nhw.

Young Minds

Cefnogaeth a gwybodaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch pryderon’

Mae’r llyfr lluniau hwn yn dangos y mathau o bryderon sy’n wynebu llawer o blant heddiw, ac yn archwilio sut y medrant oresgyn eu hofnau.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch awtistiaeth’

Llyfr lluniau yn cynnig cyflwyniad i awtistiaeth sy’n hawdd i blant ei ddeall, gan esbonio sut fywyd sydd gan blant awtistig.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch anableddau’

Llyfr lluniau cynhwysol a hygyrch i blant sy’n ystyried sut beth yw bod ag anabledd.

‘Byw gyda chi du’

Canllaw teimladwy, ystyriol a doniol yw hwn i bobl sy’n cefnogi rhywun sy’n dioddef o iselder

Pecyn lles newydd am ddim i blant

I nodi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024, rydym wedi cydweithio gyda Llifo’n Llawen i greu pecyn lles newydd am ddim i ddefnyddio gyda phlant.

Llyfryn ‘Siarad am iechyd meddwl gyda phobl ifanc yn yr ysgol uwchradd’

Llyfryn i’w lawrlwytho am ddim sy’n sy’n darparu cyngor i rieni a gofalwyr ar sut i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc.