Teulu a Ffrindiau

Gofalwyr

Carers

Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu cefnogaeth a gofal, yn ddi-dâl, i rywun sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Teulu a Ffrindiau

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind neu aelod o’r teulu sy’n profi problemau iechyd meddwl.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Hearing Voices Network Cymru

Gwybodaeth a chefnogaeth i’r rhai sy’n clywed lleisiau ac i’r rhai sy’n eu cefnogi nhw.

Barod Gwasanaeth Cymraeg

Cymorth ac arweiniad i rai sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau, neu gan arferion rhywun arall.

Beat Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.

Young Minds

Cefnogaeth a gwybodaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

MHFA Wales Gwasanaeth Cymraeg

Hyfforddiant ym maes iechyd meddwl, yn cynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fiona Christie Jones

Geiriau rhiant

Ma’r ferch yn ‘chydig o ‘perfectionist’ – targed hawdd iawn i’r salwch anorecsia! Ma’ hi wedi bod yn dioddef ers tua 2 flynedd erbyn hyn, ac yn cwffio bob dydd yn ei erbyn.

Iechyd meddwl – Beth ddylwn i ddweud?

Beth ddylwn i ei ddweud, ac osgoi ei ddweud, wrth rywun sydd â salwch meddwl?