Gwaith

Gwaith

Cyngor a gwybodaeth am ymdopi â phroblemau iechyd meddwl yn y gweithle.

Lles drwy Waith

Cefnogi unigolion a busnesau bychain ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castellnedd Port Talbot ac Abertawe i gadw’n iach yn y gwaith neu ddychwelyd ar ôl absenoldeb.

RCS

Cefnogaeth yn y gweithle. Darperir y gwasanaeth yn y gogledd.

Enfys

Cefnogaeth emosiynol i feddygon yng Nghymru sydd ag anawsterau gyda dibyniaeth.

Cynnal

Gwasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.

Canna Consulting

Hyfforddiant a gweithdai i gefnogi lles ac iechyd meddwl yn y gweithle.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Hywel Llŷr

Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod hir

Mae’n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl wrth i ni ddechrau dychwelyd i’r gweithle.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.

Cyfreithwyr Monaco

Coronafeirws ac absenoldebau: eich hawl i dderbyn tâl: Cyfreithwyr Monaco

Dyma erthygl gan Monaco Solicitors ynghylch eich hawliau yn y gweithle yn ystod yr achos Coronafeirws.

Cyfreithwyr Monaco

Sut mae ymdopi â straen yn y gweithle : Cyfreithwyr Monaco

Os ydych chi’n weithiwr wedi’ch llethu, ac yn gofyn “ai dim ond fi sydd yn y sefyllfa hon?”, peidiwch â phoeni, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!