Gwaith

Gwaith

Cyngor a gwybodaeth am ymdopi â phroblemau iechyd meddwl yn y gweithle.

Lles drwy Waith Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogi unigolion a busnesau bychain ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castellnedd Port Talbot ac Abertawe i gadw’n iach yn y gwaith neu ddychwelyd ar ôl absenoldeb.

RCS Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth yn y gweithle. Darperir y gwasanaeth yn y gogledd.

Enfys Gwasanaeth Cymraeg

Gwasanaeth cwnsela ar gyfer meddygon, gweithwyr iechyd, a’u teuluoedd sy’n dioddef o wahanol ymlyniadau.

Canna Consulting Gwasanaeth Cymraeg

Hyfforddiant a gweithdai i gefnogi lles ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Hywel Llŷr

Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod hir

Mae’n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl wrth i ni ddechrau dychwelyd i’r gweithle.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.

Cyfreithwyr Monaco

Coronafeirws ac absenoldebau: eich hawl i dderbyn tâl: Cyfreithwyr Monaco

Dyma erthygl gan Monaco Solicitors ynghylch eich hawliau yn y gweithle yn ystod yr achos Coronafeirws.

Cyfreithwyr Monaco

Sut mae ymdopi â straen yn y gweithle : Cyfreithwyr Monaco

Os ydych chi’n weithiwr wedi’ch llethu, ac yn gofyn “ai dim ond fi sydd yn y sefyllfa hon?”, peidiwch â phoeni, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad.

Pecyn Samariaid Cymru i sicrhau tosturi yn y gweithle

Pecyn cymorth newydd gan y Samariaid i weithleoedd yng Nghymru.