Cymorth

Bywyd ACTif Gwasanaeth Cymraeg

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

Pedwar Awgrym ar gyfer Gwneud y Mwyaf o Gwnsela Ar-lein a Dros y Ffôn

Efallai, o ganlyniad i’r coronafeirws, bod eich therapydd wedi gofyn i chi newid i gwnsela dros y ffôn neu ar-lein.

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc: Llywodraeth Cymru

Mae’r pecyn cymorth newydd hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys awgrymiadau a chyngor i bobl ifanc i gefnogi eu hiechyd meddwl.

Pecyn gwybodaeth a chymorth iechyd meddwl CFfI Cymru

Pecyn gan CFfI Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth a chymorth i rai sy’n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl.

Sut i ofyn am gymorth

Dyma ganllawiau ar gyfer cymryd y camau cyntaf, gwneud penderfyniadau a dod o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn i chi. 

Gofyn i oedolyn am gymorth

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth i dy helpu ddod o hyd i’r person cywir i ofyn, ac yn awgrymu ffyrdd i ddechrau sgwrs anodd.

Helpu rhywun sydd mewn argyfwng iechyd meddwl

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Mewn Argyfwng? Gall y 12 gweithred hyn helpu

Weithiau, gall ein hiselder ein harwain i stryglo â meddyliau a theimladau am hunanladdiad.

Di-enw

Gofyn am help

Mae cyfaddef eich bod angen help gyda’ch iechyd meddwl – gyda’ch ymennydd chi eich hun – yn un o’r pethau anodda.

Mynd i weld y Meddyg Teulu am broblem iechyd meddwl

Os ydych yn gofidio am eich iechyd meddwl, y cam cyntaf i gael help yw dweud hyn wrth eich Meddyg Teulu.

Iselder: Sut a phryd i ofyn am gymorth

Gall iselder fod yn salwch unig iawn. Gall ofyn am gymorth gan eraill ein helpu i gario ymlaen.