CBT

Mae Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl (gwybyddol) a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi sydd wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.

‘Goresgyn gorbryder’

Dysgwch sut i feistroli’ch gorbryder gan ddefnyddio technegau CBT.

‘Byw bywyd i’r eithaf’

Mae Byw Bywyd i’r Eithaf yn dysgu strategaethau lles pwerus i chi yn seiliedig ar y dull Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) y gellir ymddiried ynddo.

‘CBT Therapi Ymddygiad Gwybyddol’

Bydd agwedd gyfeillgar a chefnogol yr awduron yn eich helpu i reoli’r adegau hynny pan fydd meddyliau ac ymddygiad negyddol yn ailgodi eu pen, ac i ddatblygu strategaethau ymdopi cadarn.

Rhagflas: ‘Torri’n Rhydd o OCD’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Torri’n Rhydd o OCD a gyhoeddir gan y Lolfa.

Dr. Chris Williams

Byw Bywyd i’r Eithaf (Atebol, 2020)

Mae Byw Bywyd i’r Eitha’ yn dysgu strategaethau lles pwerus i chi yn seiliedig ar y dull Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT).

Non Parry

PAID A BOD OFN…

So dwi wedi bod yn bangio mlaen yn canu ‘paid a bod ofn dweud be sy’n dy feddwl’ ers 1996 ac rŵan dwi’n meddwl bod hi’n amser am ychydig o practice what you preach.

Luned Gwawr Evans

Mae’n amser i chi wybod y gwir

Rwyf yn rhoi’r argraff fy mod i’n unigolyn sy’n ddigon hapus mewn sefyllfa gymdeithasol, ond mewn gwirionedd, rwyf wedi dringo mynyddoedd enfawr i gyrraedd y pwynt ydw i heddiw.

Dawn Jones

Calon yn curo’n galed. Mygu. Llewygu.

Tua hanner nos, dechreuais grynu.  Doeddwn i methu cael fy ngwynt.  Doeddwn i ddim yn gwybod be oedd yn digwydd i fi ond yr unig beth allwn i feddwl oedd fy mod i’n marw.

Iolo

Ffyrdd Ymarferol o Ymateb i Iselder Ysbryd

Dyma rai o’r gweithgareddau ymarferol rwyf i’n eu defnyddio’n rheolaidd ac yn eu ffeindio’n fuddiol:

Di-enw

Fy mhrofiad o therapi EMDR

Dechreuodd drwy esbonio EMDR a beth yn union fyddai’n digwydd, ac yna gofynnodd i mi feddwl am fy ‘lle diogel’.