Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Cwnsela i gyplau

Math o therapi sy’n ceisio gwella cyfathrebu a datrys problemau o fewn perthynas agos.

Triniaethau siarad

Math o driniaeth sy’n cynnwys siarad gydag arbenigwr proffesiynol am eich meddyliau, eich teimladau a’ch ymddygiadau.

BACP

Cyfeiriadur ar gyfer cwnselwyr a therapyddion.

Counselling Directory

Cyfeiriadur ar gyfer cwnselwyr a therapyddion.

RCS

Cefnogaeth yn y gweithle. Darperir y gwasanaeth yn y gogledd.

Parabl

Partneriaeth therapïau siarad yn y Gogledd.

Pink Therapy

Yn hyrwyddo therapi i bobl LHDT+.

Black Minds Matter

Yn cysylltu unigolion Du a’u teuluoedd gyda chymorth iechyd meddwl proffesiynol am ddim yn y …

Cynnal

Gwasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.

Area 43

Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 25 yng Ngheredigion a …

Sian Harries

Hel Meddyliau gyda Sian Harries

Bu criw meddwl.org yn holi’r sgriptwraig a pherfformwraig comedi Sian Harries am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl, endometriosis a therapi.