Creadigol

Mae therapïau creadigol, neu therapïau’r celfyddydau, yn defnyddio celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Therapi Dawns a Symud

Math o therapi sy’n cynnwys defnyddio symudiadau’r corff a dawns.

Therapi Drama

Math o therapi sy’n eich galluogi i archwilio emosiynau ar ffurf drama.

Therapïau Creadigol

Defnydd o’r celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Therapi Cerddoriaeth

Math o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

Therapi Celf

Ffordd unigryw i archwilio meddyliau ac emosiynau.

Dyfyniadau

Dyfyniadau positif Cymraeg.

HUTS

Sefydliad elusennol yn y Gorllewin sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i oedolion sy’n profi heriau iechyd meddwl i archwilio eu creadigrwydd drwy mynegiad artistig.

Eifion Wynne

Y Meddyg

Pan fo’r ffliw yn ein llethu gall meddygon ei drechu.

Dylan Cernyw

Byw heb berfformio

Bu criw meddwl.org yn holi Dylan Cernyw ynghylch yr effaith mae methu perfformio o flaen cynulleidfa byw oherwydd y cyfnodau clo wedi’i gael arno.

Heledd Owen

Ymlacio a chreu gyda Heledd Owen

Yr artist Heledd Owen sy’n arwain sesiwn ymlacio trwy gelf.

Heledd Owen

Celf gyda Heledd Owen

Dewch i ymlacio a mwynhau sesiwn greadigol gyda’r darlunydd Heledd Owen.

Elin Crowley

Braslunio – Help i athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Fideo i athrawon sy’n llawn cyngor a syniadau creadigol syml gan yr artist Elin Crowley.