Creadigol

Mae therapïau creadigol, neu therapïau’r celfyddydau, yn defnyddio celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Therapi Dawns a Symud

Math o therapi sy’n cynnwys defnyddio symudiadau’r corff a dawns.

Therapi Drama

Math o therapi sy’n eich galluogi i archwilio emosiynau ar ffurf drama.

Therapïau Creadigol

Defnydd o’r celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Therapi Cerddoriaeth

Math o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

Therapi Celf

Ffordd unigryw i archwilio meddyliau ac emosiynau.

Dyfyniadau

Dyfyniadau positif Cymraeg.

HUTS Gwasanaeth Cymraeg

Sefydliad elusennol yn y Gorllewin sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i oedolion sy’n profi heriau iechyd meddwl i archwilio eu creadigrwydd drwy mynegiad artistig.

Kariad – Hud sy’n rhoi gwên yn eich calon

Tybed beth sy’n helpu chi deimlo’n well pan fyddwch chi’n teimlo’n drist?

Ceri Ashe

Bipolar Fi

Pan mae pethau’n dda rwy’n teimlo ar ben y byd, ond pan mae pethau’n ddrwg, mae bywyd yn gallu bod yn lle tywyll iawn.

Eifion Wynne

Y Meddyg

Pan fo’r ffliw yn ein llethu gall meddygon ei drechu.

Dylan Cernyw

Byw heb berfformio

Bu criw meddwl.org yn holi Dylan Cernyw ynghylch yr effaith mae methu perfformio o flaen cynulleidfa byw oherwydd y cyfnodau clo wedi’i gael arno.

Heledd Owen

Ymlacio a chreu gyda Heledd Owen

Yr artist Heledd Owen sy’n arwain sesiwn ymlacio trwy gelf.