Pyliau o Banig

Mae pwl o banig yn llif o symptomau seicolegol a chorfforol dwys sy’n dechrau’n sydyn.

Pyliau o Banig

Panic Attacks

Llif o symptomau seicolegol a chorfforol dwys sy’n dechrau’n sydyn.

Gorbryder

Anxiety

Emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’

Gyda’r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn gorbryder gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol.

Elin Llwyd, Nia Morais, Siôn Jenkins

Pennod 3: ‘Ma’ mwy i fi na jysd fy ngorbryder i’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Nia Morais a Siôn Jenkins am eu profiadau o orbryder, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Esyllt Sears

Pyliau o Banig

Wi wedi diodde o byliau o banig ers pan o’n i yn fy arddegau ond heb sylweddoli beth o’n nhw hyd nes o’n i’n 29 oed. Yr holl flynyddoedd yna o deimlo’n rhyfedd.

Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Non Parry

Dyddiadur Non Parry

Dyddiadur Non Parry – 9 a 10 Ebrill 2020.