Argyfwng

Os ydych chi’n teimlo y gallech chi geisio lladd eich hun, neu os ydych chi wedi niweidio eich hun yn ddifrifol, dylech gael cymorth meddygol ar frys. Ffoniwch 999 am ambiwlans neu ewch i Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys (A&E) lleol.

MHFA Wales Gwasanaeth Cymraeg

Hyfforddiant ym maes iechyd meddwl, yn cynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Helpu rhywun sydd mewn argyfwng iechyd meddwl

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Pwl o banig – Sut alla i helpu?

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun annwyl i chi yn cael pwl o banig – yn enwedig os yw’n digwydd heb rybudd.

Mewn Argyfwng? Gall y 12 gweithred hyn helpu

Weithiau, gall ein hiselder ein harwain i stryglo â meddyliau a theimladau am hunanladdiad.

Sut i reoli pyliau o banig

Gall pyliau o banig wneud i anadlu ymddangos yn anodd. Gallwch deimlo eich bod am lewygu neu hyd yn oed mygu.