Teimladau hunanladdol

Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rywun ffonio ar eich rhan.

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Di-enw

Blog Mis Atal Hunanladdiad

Dros y misoedd diwethaf mae hunanladdiad wedi dod yn fwy personol i mi gan mod i wedi bod yn teimlo’n hunanladdol. Mae nhw wedi bod y misoedd gwaethaf dwi erioed wedi eu profi.

David Williams

Ypdét: Byw gydag Anhwylder Deubegwn

Fi’n moyn rhoi syniad i chi am shwt mae byw gyda bipolar yn teimlo.

Di-enw

Caethineb iselder yng nghanol sefyllfa Coronafirws

Dwi’n stryglo. Dwi’n poeni. Dwi ofn. Ydw i’n iawn i ddweud mod i newydd ddisgrifio yr hyn sy’n mynd drwy feddwl pawb ar hyn o bryd? Mae’r sefyllfa ‘ma yn hunllef. Dwi ofn y peidio gwybod beth sy’n dod nesaf.

Ffion Connick

Anxiety a fi

Rwy’n cofio pan o’n i’n ifancach ac roeddwn yn mynd mas e.e i gael bwyd neu mynd i ffwrdd ar wylie, o’n i bob amser yn “gwitho hunan fi lan” fel o’n i’n galw fe.

Ffion Jones

Gwella’n dechrau dod yn bosib

Dwi nawr yn gallu gweld dyfodol i fy hun lle dwi ddim yn sal yn feddyliol – ac o gymharu â sut oeddwn i’n teimlo flwyddyn yn ôl, mae hynny wir yn anhygoel.

Lauren Buxton

Seicosis, diagnosis ac ysbytai

Y munud rydych chi’n ffeindio un pwrpas i fyw, mi wnewch chi ffeindio mwy a mwy, ac mae y rhestr o resymau i fyw yn mynd yn fwy na’r rhestr o rhesymau i farw.

Matt Johnson

Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw

Mae’r cyflwynydd Matt Johnson wedi bod ag iselder ers blynyddoedd, ac mae’n siarad yn agored am ei drafferthion â’i iechyd meddwl.

Di-enw

Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Ar ôl bod mewn sefyllfa na ddylsai neb fod ynddi, sef teimlo bod dy fywyd ddim gwerth i fyw, a fuasai neb yn dy golli, es i at yr heddlu, a datgan y cyfan iddyn nhw.

Meinir Ann Thomas

Hel Meddyliau gyda Meinir Ann Thomas

Mae gorbryder yn gwneud i mi orfeddwl o hyd, sy’n beth anodd iawn i ddelio gyda.

Hunanladdiad: Torcalon tad o golli dau fab : BBC Cymru Fyw

Mae tad a gollodd dau o’i feibion i hunanladdiad wedi penderfynu siarad yn agored am ei brofiad yn y gobaith y gallai helpu i godi’r tabŵ o gwmpas y pwnc.