Triniaethau

Therapi Dawns a Symud

Math o therapi sy’n cynnwys defnyddio symudiadau’r corff a dawns.

Therapi Drama

Math o therapi sy’n eich galluogi i archwilio emosiynau ar ffurf drama.

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi sydd wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT)

Math o therapi sy’n defnyddio strategaethau ymwybyddiaeth ofalgar i’n helpu i dderbyn yr anawsterau ‘rydym yn eu hwynebu.

Cwnsela i gyplau

Math o therapi sy’n ceisio gwella cyfathrebu a datrys problemau o fewn perthynas agos.

Seicoaddysg

Nod seicoaddysg yw eich helpu i ddeall ac i ddysgu byw gyda chyflyrau iechyd meddwl.

Triniaethau siarad

Math o driniaeth sy’n cynnwys siarad gydag arbenigwr proffesiynol am eich meddyliau, eich teimladau a’ch ymddygiadau.

Therapi Ymddygiad Dilechdidol (DBT)

Math o therapi siarad sy’n ceisio eich helpu i ymdopi ag emosiynau anodd.

Therapïau seicdreiddio a seicodynamig

Yn seiliedig ar y meddyliau a chanfyddiadau sydd gennym yn ddiarwybod i ni.

Therapïau Creadigol

Defnydd o’r celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

Therapi Cerddoriaeth

Math o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

Therapïau Cyflenwol ac Amgen

Mae therapïau cyflenwol ac amgen yn cymryd ymagwedd holistig i’ch iechyd corfforol a meddyliol.